Iisalmen seurakunta

Iisalmen seurakunta
Ilvolankatu 14b
74100 IISALMI

Puh. (017) 83351
vaihde avoinna
ma-pe klo 9-15


Faksi (017) 8335 233
**@**

Henkilökunnan yhteystiedot

Kirkkoon kuulumattoman hautajaiset

Kirkkoon kuulumaton vainaja haudataan useimmiten seurakunnan hautausmaahan. Kangaslammin hautausmaalla on olemassa myös alue kirkkoon kuulumattomia ihmisiä varten.

Kirkkoon kuulumattoman vainajan omaiset voivat halutessaan kääntyä kirkkoherranviraston puoleen keskustellakseen mahdollisuudesta järjestää kirkollinen hautaan siunaaminen.

Keskustelun pohjana on kirkkojärjestyksen säännös 2:23 ”Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos omaiset tai muut vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos vainaja on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin tai jos pappi sielunhoidollisessa keskustelussa tai muulla tavoin saamansa käsityksen nojalla katsoo, ettei kirkolliseen hautaan siunaamiseen ole riittäviä perusteita.”

Edellä sanotut periaatteet edellyttävät, että pappi keskustelee omaisten kanssa ennen kuin hautaan siunaamisesta sovitaan. Siunaamisaikaa tai kappelia ei voida varata ennen kuin tämä keskustelu on käyty. Näihin hautauksiin kanttori tulee samasta seurakunnasta kuin siunaamisen toimittava pappi. Mikäli siunaamista ei järjestetä, hautausasiat sovitaan soveltuvin osin kirkkoherranvirastossa p. 044 7335 201 tai **@**

 

 
     Tulosta sivu tulosta sivu
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä