Iisalmen seurakunta

Iisalmen seurakunta
Ilvolankatu 14b
74100 IISALMI

Puh. (017) 83351
vaihde avoinna
ma-pe klo 9-15


Faksi (017) 8335 233
**@**

Henkilökunnan yhteystiedot

Uskon keskeinen sisältö

Wittenbergin kaupunginkirkon alttaritaulu, jossa Lutherin aikalainen ja ystävä Lukas Granach kuvaa armonvälineitä: saarnaa, kastetta, ehtoollista ja rippiä
Kuvat: Arno Toivanen.

Uskonto puhuu Jumalasta ja siitä, miten ihminen löytää yhteyden häneen. Usko ei ole näin ollen vain uskonnollista tunnetta, vaan sillä on vankka sisältö, joka voidaan määritellä.

Kolmiyhteinen Jumala

Jumala on elävä persoona. Hän on samalla kertaa yksi Jumala ja kolme eri persoonaa.

Isänä Jumala on Luoja, joka on tehnyt sekä näkyvän että näkymättömän maailman. Ei tarvitse välttämättä nähdä ristiriitaa Raamatun luomiskertomuksen ja tieteellisten, maailmankaikkeuden syntyä koskevien teorioiden välillä.

Jumala on samalla kertaa läsnä luomakunnassaan, mutta hän ei ole osa sitä, vaan sen ylä- ja ulkopuolella, luotua vastapäätä. Hänen ylläpitävä työnsä on perimmäinen maailman olemassaolon syy. Hänen suunnitelmastaan tämä aika ja historia myös kerran loppuvat. Samalla hän kuitenkin luo "uudet taivaat ja uuden maan, joissa vanhurskaus asuu".

Poikana Jumala on lunastanut meidät syntiset ihmiset synnin, kuoleman ja paholaisen vallasta. Tämän hän on tehnyt vain oman rakkautensa perusteella. Syntien sovitus tapahtui Jeesuksen kuolemassa ristillä meidän puolestamme. Jeesuksen voitto tuli maailmalle ilmeiseksi ylösnousemuksessa, joka on yhtä historiallinen tapahtuma kuin hänen syntymänsä ja kuolemansa.

Pyhänä Henkenä Jumala on läsnä seurakunnassaan sen käyttäessä niitä armonvälineitä, jotka Jeesus on antanut - kastetta, ehtoollista ja evankeliumin sanaa, joissa Henki vaikuttaa ja saa aikaan ihmisessä uskon Jeesukseen. Tämä usko liittää ihmisen Kristuksen pelastavaan työhön. Pyhä Henki antaa myös halun ja voiman elää Jumalan tahdon mukaan ja motivoi ihmistä viemään pelastuksen sanomaa kaikkien ihmisten ulottuville.

"Yksin uskosta - yksin armosta - yksin Kristuksen tähden"

Ihmisen pelastuminen tapahtuu yksinomaan Jumalan rakkaudesta nousevan ja Kristuksen työhön perustuvan armon tähden ja sen välityksellä. Ihmisellä ei ole siihen mitään lisättävää. Hän voi vain ottaa vastaan Jumalan lahjan. Tämä vastaanottaminen tapahtuu, kun ihminen kuulee Kristuksen kutsun ja turvautuu Jeesukseen, Vapahtajaansa.

Yhtä aikaa syntinen ja vanhurskas

Uskova ihminen on osallinen Kristuksesta ja hänen pyhyydestään. Samalla hän on kuitenkin itsessään syntinen. Tämä jännite säilyy hänessä koko maallisen elämän ajan. Vasta kirkkaudessa ihminen vapautuu kaikesta syntisyydestä ja vajavuudesta

Iankaikkinen elämä - iankaikkinen tuomio

Ihminen on Jumalan kuvana iankaikkisuusolento. Tämä merkitsee ikuista elämää uskoville, mutta loppumatonta eroa Jumalasta niille, jotka ovat epäuskossa torjuneet hänet ja hänen lahjansa.

Pelastushistoria

Kristinuskon keskeinen ajatus on se, että Jumalan pelastavat teot ovat luonteeltaan historiallisia. Ne muodostavat sarjan, jonka keskeiset kohdat ovat:

  • luominen
  • syntiinlankeemus
  • ilmoituksen antaminen, jossa valitulla kansalla, Israelilla on ratkaiseva tehtävä
  • lain antaminen
  • Kristuksen tulo ratkaisevaksi Jumalan ilmoittajaksi ja hänen suorittamansa syntien sovitus ristin kuolemassa ja kuoleman voittaminen ylösnousemuksessa
  • seurakunnan ja lähetyksen aika
  • Kristuksen kunniassa tapahtuva tuleminen
  • viimeinen tuomio, iankaikkinen elämä ja iankaikkinen tuomio.

Keskeiset kohdat Jumalan tekojen sarjassa ovat sellaisia, jotka voidaan myös todentaa historiallisesti.
Tällaisena Raamatun usko ei ole vain tunnetta, moraalia tai mielensisäisiä uskomuksia.

Armonvälineet

Jumala ei toimi näkyvässä maailmassa ilman näkyviä välikappaleita. Hän käyttää ulkoista sanaa, Raamattua ja siitä kumpuavaa julistusta, ja näkyviä sakramentteja, kastetta ja ehtoollista antaessaan ihmiselle pelastuksen lahjan, Kristuksen ja hänen työnsä.

Laki ja evankeliumi

Jumalan sana jakaantuu rakenteellisesti kahteen osaan, Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Molemmissa on samalla sisällöllinen jako lakiin ja evankeliumiin. Ne ovat täysin toisiinsa kietoutuneita ja yhteen kuuluvia, mutta samalla ne on osattava selkeästi erottaa toisistaan. Lutherin tunnettu sana on, että todellisen teologian tohtori on se, joka osaa erottaa lain ja evankeliumin toisistaan.

Lakia on Raamatussa kaikki se, mikä opettaa ihmiselle, mikä on oikein ja väärin. Jumalan laki on ikuinen. Osoittaessaan mikä on Jumalan tahto ja mikä syntiä laki samalla toimii ihmisen tuomarina. Se paljastaa synnin ja osoittaa ihmisen oman syyllisyyden synteihinsä. Tämä lain vaikutus johtaa kaipaamaan ja etsimään armoa.

Evankeliumi osoittaa Kristukseen, lain täyttäjään ja silti meidän puolestamme rangaistuksen kärsivään Vapahtajaan, johon uskomalla syntinen ihminen saa syntinsä anteeksi.

Laki on Jumalan vaatimus, evankeliumi lupaus ja lahja. Laki esittää, mitä ihmisen on oltava ja tehtävä, evankeliumi kertoo, mitä Jumala on tehnyt meidän hyväksemme. Laki syöksee meidät helvettiin, evankeliumi nostaa taivaaseen.

 
     Tulosta sivu tulosta sivu
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä