Iisalmen seurakunta

Iisalmen seurakunta
Ilvolankatu 14b
74100 IISALMI

Puh. (017) 83351
vaihde avoinna
ma-pe klo 9-15


Faksi (017) 8335 233
**@**

Henkilökunnan yhteystiedot

Päivän sana 137

Luukas kirjoittaa evankeliumiaan
Emanuel Granberg vuosina 1778-1781. Paltaniemen kirkosta Kajaanista

Päisiäisen jälkeisen viikon lauantai
18.4.2009

Evankeliumien erilaisuus

Te olette kuulleet Jeesuksesta, nasaretilaisesta, jonka Jumala voiteli Pyhällä Hengellä ja voimalla. Hän kulki ympäri maata, teki hyvää ja paransi kaikki jotka olivat joutuneet Paholaisen valtaan, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Tämän me voimme vahvistaa todeksi, kaiken tämän, minkä hän teki Juudean maassa ja Jerusalemissa. Hänet he ripustivat ristinpuulle ja surmasivat, mutta Jumala herätti hänet kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä - ei kaikelle kansalle, vaan todistajille, jotka Jumala oli ennalta valinnut, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen kun hän oli noussut kuolleista. Hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että juuri hänet Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi.

Apt 10:38-42On kiinnitetty huomiota siihen, että evankeliumien ylösnousemusta koskevat kertomukset sisältävät ristiriitoja.
Kuinka monta naista haudalla kävi? Oliko enkeleitä yksi vai kaksi ja olivatko he haudan sisä- vai ulkopuolella? Kertoivatko naiset kokemastaan miehille vai eivät? Kohtasiko Jeesus opetuslapset Jerusalemissa vai Galileassa?

Näitä kysymyksiä on tutkittu ja ne ovat johtaneet erilaisiin tulkintoihin.

Tulkinta, jonka taustalla on vaatimus täydellisen ja ristiriidattoman kertomuksen löytämisestä, on johtanut epäilemään koko tapahtuman luotettavuutta. Tämän ongelma on lähtökohdassa. Raamatun teksteille asetetaan vaatimuksia, jotka ovat vieraita Raamatun luonteelle ja sen syntyhistorialle. Sitä ei pidä tutkia niinkuin sen olisi tarkoitus olla tieteellinen teksti, johon ei voi mahtua kerronnalle ominaisia elementtejä.

Evankeliumit ovat syntyneet siten, että silminnäkijät ovat eläneet yllättävien tilanteiden keskellä ja kertoneet tapahtumista ensin pitkään suullisesti. Vasta monien vuosien kuluttua he ovat kirjoittaneet ne evankeliumikirjoihin. Tällöin se, mikä on asian ydin, on pysynyt kirkkaana kehällisten ja pikkutarkkojen yksityiskohtien häipyessä osittain epätarkkuuteen.

On myös osattava tehdä ero toisaalta sellaisten erilaisuuksien välillä, joissa toinen kertoja kertoo tarkasti jotakin ja jättää jotakin yleisluontoisten lausumien varaan tai jättää sen kokonaan mainitsematta, ja toisaalta sellaisten, jotka ovat tosiasiallisesti ristiriidassa.

Kun näin ajatellaan, hahmottavat evankeliumit meille selkeän ja yksimielisen kuvan, jossa suuret linjat ovat kiistattomia ja jossa myös lukuisia tarkkoja yksityiskohtia voidaan pitää täysin luotettavina.

Voidaan jopa todeta, että ristiriidat - jotka ovat lopulta vähäisiä eivätkä koske suuria linjoja - sinällään todistavat evankeliumien kertomusten totuudesta. Juuri niiden jääminen kertomuksiin todistaa sen, etteivät niiden kirjoittajat tehneet yhteisen pöydän ääressä komiteatyötä, vaan toivat aidosti ja toisistaan riippumatta esiin oman todistuksensa, johon sisältyivät kunkin yksilölliset muistikuvat pienine epätarkkuuksineen.

Evankeliumien ristiriidat todistavat niiden aitoudesta.


Rukous

Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Sinun apostolisi välittivät meidän aikaamme saakka säilyneen todistuksen maailmanhistorian tärkeimmästä tapahtumasta.
Auta meitä ottamaan viesti vastaan ja viemään sitä eteenpäin seuraaville sukupolville.
Teksti ja kuva Arno Toivanen
 
     Tulosta sivu tulosta sivu
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä