Iisalmen seurakunta

Iisalmen seurakunta
Ilvolankatu 14b
74100 IISALMI

Puh. (017) 83351
vaihde avoinna
ma-pe klo 9-15


Faksi (017) 8335 233
**@**

Henkilökunnan yhteystiedot

Päivän sana 312

Sanoma Karitsan voitosta kuuluu kaikille kansoille
Yksityiskohta Iisalmen Kustaa Aadolfin kirkon saarnatuolin yläosasta

Pääsiäisviikon lauantai
10.4.2010

Tehtävä

Kaikki yksitoista opetuslasta lähtivät Galileaan ja nousivat vuorelle, minne Jeesus oli käskenyt heidän mennä.
Kun he näkivät hänet, he kumarsivat häntä, joskin muutamat epäilivät.
Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä.
Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen
ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."

Matt 28 16-20Galileassa, johon opetuslapset menivät naisten välittämän Jeesuksen käskyn mukaan palatakseen taas takaisin Jerusalemiin, he kohtasivat hänet paitsi kalastusretkensä yhteydessä myös vuorella. Vuoren nimeä ei mainita.

Kohtaaminen oli hyvin tärkeä. Jeesus puhui oppilailleen siitä tehtävästä, jonka hän jätti heille. Ja siitä tapahtumasta on talletettu lähetyskäsky, joka juuri tässä, Matteuksen tallettamassa muodossa, on kuolematon.

Jeesus puhui samasta asiasta neljänkymmenen päivän aikana useita kertoja ja eri tilanteissa. Tähän myös perustuu se, että käsky on ilmaistu eri sanoin ja erilaisilla lauseilla eri evankeliumeissa.

Sekä Matteuksen että toisten evankelistojen tallentamana Jeesuksen tahto tulee selväksi sekä silloisille opetuslapsille että kaikkien aikojen kristillisille kirkoille ja niissä oleville Jeesukseen uskoville ihmisille.

Lähetys on se tehtävä, joka on kaikkein tärkein, kaikkein keskeisin siinä, mitä Jeesus tahtoo omiensa tekevän tässä maailmassa. Sillä on suorastaan pelastushistoriallinen merkitys.

Kaikki muu, mihin Jeesus meitä käskee, on pienempi ja suhteellinen merkitys. Se voi liittyä meidän omaan elämäämme, jumalasuhteeseemme, tai siihen, miten me elämme suhteessa toisiin ihmisiin ja maailmaan. Se kaikki voi myös kytkeytyä osaksi lähetystehtävää, mutta se tulee myös nähdä lähetyksestä erillisenä siinä mielessä, että lähetys ei häviä näiden pienempien asioiden syrjäyttämänä ja lakkaa olemasta meidän suurin tehtävämme.

Lähetystyö on sitä, että sanoma Jeesuksesta, hänen elämästään, kuolemastaan, ylösnousemuksestaan, kerran tapahtuvasta paluustaan kirkkaudessa tuomarina, hänen merkityksestään ainoan Jumalan pyhänä Poikana ja ihmiskunnan syntien sovittajana ja jokaista varten maailmaan tulleena Vapahtajana viedään kaikkien kansojen ja jokaisen ihmisen ulottuville. Näin ja vain näin tulee mahdolliseksi se, että ihmiset saavat mahdollisuuden uskoa häneen ja ottaa vastaan hänen valmistamansa pelastus.

Tämä ei saa kadota myöskään tämän päivän kirkosta eikä yhdenkään kristityn elämästä. Jeesuksen käsky kuuluu kaikille hänen omilleen.


Rukous

Vapahtajamme ja Herramme.
Auta meitä elämään Sinun armosi vapauttamina niin, että voimme myös sitoutua koko elämällämme palvelemaan Sinua ja maailmaa. Auta meitä ymmärtämään kuninkaallisen käskysi velvoitus ja löytämään oma paikkamme ja tehtävämme evankeliumin viemisessä kaikkien kansojen keskuuteen.
Teksti ja kuva Arno Toivanen
 
     Tulosta sivu tulosta sivu
Suurenna tekstiä Oletustekstikoko Pienennä tekstiä