Kansainvälinen auttaminen

"Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."(Matt. 28:18-20).

 

Kylväjänpyhää vietettiin loppiaisena

Lähetys järjestää vuosittain lähetystilaisuuksia ja -tapahtumia, joissa vierailevat lähetysjärjestöjen työntekijät tai lähetit. Lähetysyhdistys Kylväjän pyhää vietämme perinteisesti loppiaisena, ja Kansanlähetyksen lähetyspyhää vietetään syyskuun lopussa. ​

Lue tästä loppiaisen 6.1.2017 saarna