Lähetys- ja avustustyö

Lähetystyö perustuu lähetyskäskyyn: se on ilosanoman eteenpäin viemistä, auttamista ja rukoilemista. Se on myös avain toisten kulttuurien ja erilaisten ihmisten ymmärtämiseen.

Lähetystyössä viedään viestiä Jumalan rakkaudesta kertomalla kristillisestä uskosta, toimimalla konkreettisesti hädän lievittämiseksi sekä vaikuttamalla hädän syihin. Lähetystyöntekijöitä tarvitaan eri puolilla maailmaa. Heillä on kohdemaassa tarvittava koulutus ja osaaminen. Lähetystyöntekijät työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, erilaisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa, seurakunta- tai raamatunkäännöstyössä. Lähetystyössä autetaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. 

Seurakunta on lähetystyössä keskeinen toimija omalla alueellaan ja jokaista seurakuntalaista kutsutaan toimimaan ja vaikuttamaan. Jokainen meistä on siihen tehtävään kutsuttu, ja tapoja kutsumuksen  toteuttamiseen on monia. 

Työntekijämme maailmalla ja tuettavat kohteet