Kansainvälinen diakonia
Kansainvälinen diakonia

Kansainvälinen diakonia on kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustustoimintaa. Se on kaukaisen lähimmäisen kokonaisvaltaista auttamista ja Jumalan rakkauden välittämistä. 

Kansainväliseen diakonmiaan kuuluvat humanitaarinen apu, kehitysyhteistyö, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen. Kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja heikoimmassa asemassa olevien auttamiseksi uskonnosta, poliittisesta vakaumuksesta, kansalaisuudesta tai etnisestä ryhmästä riippumatta.

 

Kirkon Ulkomaanapu (KUA) Linkki avautuu uudessa välilehdessätekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Se toimii  Suomen evankelis-luterilaisen kirkon valtuuttamana kirkon kansainvälisen diakonian toteuttajana. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Kirkon Ulkomaanavun arvot ovat valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus ja kunnioitus.

Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. 

Seurakunnassamme Kirkon Ulkomaanavun yhteyshenkilönä toimii lähetyssihteeri Jari Nousiainen ja häneltä voi saada lisätietoa Kirkon Ulkomaanavun työstä.

ChangemakerLinkki avautuu uudessa välilehdessä on nuorten ja nuorten aikuisten vaikuttamisverkosto, joka edistää nuorten mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnassa. Changemakerissa nuoret oppivat, miten yhteiskunnallisiin ongelmiin ja epäoikeudenmukaisiin rakenteisiin voi vaikuttaa Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Verkoston toiminnan ytimenä ovat nuorten osallisuus ja vapaaehtoisuus. Nuoret ympäri Suomea ovat aktiivisesti mukana ideoimassa, suunnittelemassa ja toteuttamassa Changemakerin toimintaa. Suomen Changemaker on osa kansainvälistä Changemaker-verkostoa, jonka toiminta alkoi Norjassa 1992. Suomen Changemaker on perustettu Kirkon Ulkomaanavun yhteyteen 2004.

YhteisvastuukeräysLinkki avautuu uudessa välilehdessä on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen hyväntekeväisyyskeräys ja välittämisen kansanliike. Keräys auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja maailman katastrofialueilla. Kutsumme ihmisiä mukaan tekemään hyvää: ”Tehdään yhdessä toisille se, mitä tahtoisimme itsellemme tehtävän.” Keräyksen suojelijana toimii Tasavallan presidentti.

Naisten PankkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä on vuonna 2007 perustettu suomalainen keksintö. Tarjoamme naisille ammatillista koulutusta ja tukea yrittäjyyteen. Naisten pankki tukee naisten koulutusta ammattiin ja yrittäjyyteen Afrikassa ja Aasiassa. Tavoitteena on, että jokaisella naisella on taloudellinen vapaus ja valta päättää omasta elämästään. Naisten Pankin hankkeet toteuttaa Suomen suurin kansainvälisen avun järjestö Kirkon Ulkomaanapu. Voimavarana ovat aktiiviset vapaaehtoiset, tärkeät lahjoittajat ja vastuulliset yrityskumppanit.

Lasten PankkiLinkki avautuu uudessa välilehdessä poistaa esteitä lasten koulunkäynnin tieltä sekä auttaa katastrofien ja kriisien keskellä tuoden turvaa lasten arkeen. Voit tukea maailman lasten hyväksi tehtävää työtä kuukausittain liittymällä Lasten Pankin kuukausilahjoittajaksi. Sinun lahjoituksellasi syrjäytymisvaarassa olevat lapset saavat paremman alun elämälleen ja köyhyyden kierre voidaan katkaista.

Toisenlainen LahjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä on aineeton lahja, jolla ilahdutat läheistäsi ja samalla autat kaikkein köyhimpiä perheitä kehitysmaissa. Avustuskohteisiimme lahjoitetaan esimerkiksi vuohia, koulupukuja ja puuntaimia. Lahjojen avulla ihmiset pystyvät itse parantamaan elinolojaan. Lahjavalikoimastamme löytyy laajasti vaihtoehtoja monesta hintatasosta. Lahjoituksesta saat annettavaksi perinteisen postikortin tai sähköisen kortin. Kortissa kerrotaan, miten lahja auttaa kehitysmaiden perheitä.

Vuoden 2023 Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Tuotosta 40 prosenttia annetaan Suomessa nuorten hyväksi tehtävään työhön Aseman Lapset ry:n ja seurakuntien kautta. 60 prosenttia käytetään maailman katastrofialueiden ihmisten auttamiseen Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

 

Ota yhteyttä

lähetyssihteeri
044 7335 202
Ilvolankatu 14 b
74100 Iisalmi

Osaamisalueena lähetystyö, kansainvälinen vastuu ja vapaaehtoistoiminta

johtava diakoniaviranhaltija
044 7335 202
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

diakonian ja lähetyksen lähiesihenkilö

diakoniaviranhaltija
044 7335 202
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

Osaamisalueena mielenterveys ja päihteet