Miksi lähetystyötä tehdään?
Miksi lähetystyötä tehdään?

Lähetystyö perustuu lähetyskäskyyn: "Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti." Matt. 28:18-20

Lähetystyön tehtävänä on välittää Jumalan armoa ja rakkautta kokonaisvaltaisesti. Tässä tärkeänä osana on kertomus Jeesuksesta ja hänen merkityksestään eli ilosanomasta, uutisesta.

Lähetystyössä viedään viestiä Jumalan rakkaudesta kertomalla kristillisestä uskosta, toimimalla konkreettisesti hädän lievittämiseksi sekä vaikuttamalla hädän syihin. Lähetystyöntekijöitä tarvitaan eri puolilla maailmaa. Heillä on kohdemaassa tarvittava koulutus ja osaaminen. Lähetystyöntekijät työskentelevät esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, erilaisissa koulutus- ja kehittämishankkeissa, seurakunta- tai raamatunkäännöstyössä. Lähetystyössä autetaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti huomioiden psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet. 

Seurakunta on lähetystyössä keskeinen toimija omalla alueellaan ja jokaista seurakuntalaista kutsutaan toimimaan ja vaikuttamaan. Jokainen meistä on siihen tehtävään kutsuttu, ja tapoja kutsumuksen  toteuttamiseen on monia. 

Se on ilosanoman eteenpäin viemistä, auttamista ja rukoilemista. Se on myös avain toisten kulttuurien ja erilaisten ihmisten ymmärtämiseen.

Lähetystyötä tehdään järjestöjen kautta

Missionaarisuus merkitsee sitä, että kirkko ja sen jäsenet on kutsuttu jatkamaan Jeesuksen työtä tässä maailmassa. Jeesus ilmaisee sen näin: ”Niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät.” (Joh. 20:21)

Ulkomailla tapahtuvaa lähetystyötä ja kansainvälistä avustamista toteutetaan ennen kaikkea kirkon sopimusjärjestöjen kautta. Järjestöjen toimintaa ohjaavat kirkon lähetystyksen peruslinjaus Yhteinen todistus 2023 sekä ns. perussopimus, jonka järjestöt ovat solmineet kirkon kanssa.

Järjestöt toteuttavat työtään usein kumppanikirkkojen tai -järjestöjen kanssa yhteistyössä. Kotimaassa järjestöt toimivat seurakuntien palvelujärjestöinä, jotta nämä omalta osaltaa voisivat toteuttaa lähetystyön liittyvää kasvatusta, yhteydenpitoa ja varainhankintaa.

Ota yhteyttä

lähetys- ja kansainvälisen työn ohjaaja
044 7335 202
Ilvolankatu 14 b
74100 Iisalmi

Osaamisalueena lähetystyö, kansainvälinen vastuu ja vapaaehtoistoiminta

seurakuntapastori
044 7335 202
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi
johtava diakoniaviranhaltija
044 7335 202
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

diakonian ja lähetyksen lähiesihenkilö