Päätöksenteko Iisalmen seurakunnassa

Iisalmen seurakunta kuuluu Ylä-Savon seurakuntayhtymäään. Seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (9 jäsentä + pj ja varapj) ja asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistelee seurakuntayhtymän hallintojohtaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Seurakuntayhtymän tehtävä on huolehtiä kiinteistöistä, taloushallinnosta, yhteisestä viestinnästä ja hautauspalveluista.

Iisalmen seurakunnassa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvostoKirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa ja valmistelee asiat seurakuntaneuvostolle.

Sekä yhteinen kirkkovaltuusto että seurakuntaneuvosto valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Seuraavan kerran vaalit järjestetään vuonna 2022.


Lue tarkemmin päätöksenteosta Ylä-Savon seurakuntayhtymässä.