Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksen päätöksiä 22.3.2022

Ylä-Savon seurakuntayhtymän tulos yli 200 000 euroa plussalla

Tulosta selittää käyttämättä jääneet määrärahat, ennakoitua parempi kirkollisverokertymä, puun ja määräalojen myynnit sekä rahastojen myyntivoitot.

Seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2021 toteutui 208 200 euroa ylijäämäisenä ennakoidun yli 400 000 alijäämän sijaan. Odotettua parempaa tulosta selittää toiminnassa käyttämättä jääneet määrärahat, ennakoitua suurempi kirkollisverokertymä (133 000 €), puunmyyntituottojen ylitys (130 000 €), määräalojen myynnistä saadut nettomyyntivoitot (56 000 €) sekä rahastojen myyntivoitot (182 000 €).

Talousarviossa käyttötalouden ulkoiseen toimintakatteeseen oli varattu 6 781 341 euroa, mikä alitettiin noin 364 700 eurolla (5,4 %). Tilanteeseen vaikutti edelleen koronapandemian vuoksi rajoittunut toiminta vaikkakin muun muassa rippileirit pystyttiin järjestämään suunnitellusti. Vuoteen 2020 verrattuna toimintakate vähentyi 0,1 prosenttia (7 555 euroa).

Seurakuntayhtymän kirkollisverotilitykset olivat 6 871 413 euroa, missä on vähennystä 1,0 % (68 662 euroa) vuoteen 2020 verrattuna. Talousarviossa 2021 ennakoitiin verotilityksiä kertyvän 6 738 000 euroa. Arvio johtui vuoden 2021 talousarvion laadintavaiheessa ennakoidusta vuoden 2020 toteumasta, joka lopulta ylittyi selvästi.

Edelliseen vuoteen verrattuna henkilöstökulut vähentyivät 0,9 prosenttia (40 201 euroa), mihin vaikutti suuresti lomapalkkavelkaan vuodelle 2021 tullut peräti 68 600 euroa vähentävä kirjaus.

Investointien bruttomenot olivat viime vuonna 524 855 euroa. Rahoitusosuudet investointeihin olivat 148 416 euroa (avustukset Kustaa Aadolfin ja Sukevan kirkon korjaukseen) ja kiinteistöjen määräalojen myyntitulot 133 114 euroa. Tulorahoitus 622 736 euroa riitti kattamaan investoinnit.

Seurakuntayhtymän taloustilanne näyttää edelleen tulevaisuudessa vaikealta. Kirkollisverotilitysten jako-osuus yleensä vähenee jako-osuuden tarkistuksissa kirkon jäsenmäärän vähentymisen vuoksi. Koronan tuomat haasteet alkavat olla hallinnassa, mutta uudeksi uhaksi on noussut Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Ukrainassa tilanne on katastrofaalinen. Sota vaikuttaa maailmanlaajuisesti ja nostaa etenkin energian sekä ruoan hintaa. Hintojen noususta ja inflaatiosta johtuen voivat talousarviossa 2022 ennakoidut menot osoittautua liian pieneksi. Seurakuntayhtymän talousarviossa 2022 ennakoidaan 160 000 euron alijäämää, mutta kustannusten kasvaessa myös alijäämä voi kasvaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee seurakuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätöstä 22.3.2022 kokouksessa.

Rippikoulumaksuun hieman korotusta

Yhteinen kirkkoneuvosto määritti rippikoulumaksun vuodelle 2023. Seurakuntien rippikouluopetus on ilmasta, mutta rippikoululeireiltä peritään maksu, jolla katetaan ruoka- ja majoituskustannuksia. Vuoden 2023 rippikoulumaksua päätettiin korottaa 0,50 euroa eli 18,50 euroon päivältä per henkilö yleisen kustannustason nousun vuoksi. Päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti.

Henkilöstövalintoja

Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi laitoshuoltajan työsuhteeseen 1.4.2022 alkaen Merja Heiskasen ja ensimmäiseksi varalle Bang-Orn Hakulisen ja 2. varalle Sara Vesan. Toimistosihteerin työsuhteeseen valittiin Merja Savolainen ja varalle Sari Saarelainen.

Yhteisen kirkkoneuvoston kokousten pöytäkirjatLinkki avautuu uudessa välilehdessä

23.3.2022 12.51