Yhteisvastuu 

Yhteisvastuukeräys 2020 tukee vanhemmuutta

Yhteisvastuukeräyksen tuotoista jää 40 prosenttia Suomeen. Puolet kotimaan osuudesta käytetään vanhemmuutta tukeviin toimenpiteisiin seurakunnissa. Toinen puolikas kotimaahan jäävästä tuotosta käytetään vanhemmuutta sekä lapsen ja vanhemman välistä suhdetta vahvistaviin, kynnyksettömiin tukitoimiin eri puolilla Suomea. Kumppaneina ovat Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry. 

60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta ohjataan kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta. Ulkomailla vanhemmuuden ja perheiden monipuolinen tukeminen on elintärkeää esimerkiksi luonnonkatastrofeille alttiilla alueilla ja pakolaisleireillä, joissa vanhemmat joutuvat keskittymään selviytymiseen ja toimeentulon hankkimiseen.

Maailman katastrofialueilla Yhteisvastuukeräyksen 2020 tuotolla tuetaan erityisesti naisten ja äitien koulutusta ja toimeentulomahdollisuuksien kasvattamista.

2.2.2020 alkava Yhteisvastuukeräys juhlii 70 vuotta jatkunutta, vuonna 1950 alkanutta taivaltaan.

Yhteisvastuu.fi

Yhteisvastuu.fi/kampanja

www.facebook.com/yhteisvastuu

 

Lisätietoja: Iisalmen seurakunta, keräysvastaava Ritva Mustonen, 044 7335 221.

#SINÄRIITÄT2020 #MINÄKANNANYHTEISVASTUUTA
#SINÄRIITÄT2020 #MINÄKANNANYHTEISVASTUUTA