Urut

Kustaa Aadolfin kirkon urut ovat J.A. Zachariassenin valmistamat v. 1883 ja ne ovat ulkonäöltään alkuperäiset. Niiden uusgoottilainen julkisivu on tehty arkkitehti Sjöströmin piirustuksen mukaan.

Soitin on tekijänsä parhaiten säilyneitä. Se on soinniltaan romantiikan ihanteiden mukainen, ja alkuperäiset äänikerrat soivat tukevasti ja kauniisti. Urkujen koneisto on mekaaninen. Kustaa Aadolfin kirkon uruissa on ainutlaatuinen melodiverk-laite, eräänlainen sooloäänikerta, jollaista ei ole missään muualla säilynyt ja joita rakennettiinkin vain muutamia kappaleita.

Urkujen korjaukset ja restaurointi

Urkujen laajennus oli v. 1908, äänikertamuutoksia tehtiin v. 1965 ja peruskorjaus vuonna 1976. Täysin perusteellinen entisöinti tehtiin vuosina 2000–2001. Äänikertoja on nykyisin 18 aikaisemman 15:n sijasta. 

Soinnillisten ihanteiden muutokset näkyivät myös urkujenrakennuksessa. Niinpä jo 1930-luvulla Zachariassen-urkuja pidettiin vanhanaikaisina ja Iisalmessakin suunniteltiin uusien urkujen hankkimista. Erinäisistä syistä johtuen hanke kuitenkin kariutui. Kustaa Aadolfin kirkon urkuihin tehtiin kuitenkin 1960-luvulla dispositiomuutoksia.

Tuolloin alkuperäisiä äänikertoja poistettiin ja niiden tilalle vaihdettiin uudet, erilaista soinnillista ihannetta edustavat äänikerrat, jotka eivät täysin sulautuneet alkuperäisiin äänikertoihin. 1970-luvulla tehtiin myös muita suurehkoja korjaus- ja muutostöitä.

Iisalmessa Kustaa Aadolfin kirkon urkujen kunnostamista oli mietitty jo pitkään ja lausunnon urkujen kunnosta antoivat professori Erkki Tuppurainen sekä musiikin tohtori Pentti Pelto. Pellon laatiman inventaarion perusteella päädyttiin esittämään urkujen restaurointia eli palauttamista alkuperäistä vastaavaan sointiasuun. 

Restauroinnin suorittajaksi valittiin tarjouspyyntöjen perusteella Sotkamon Urkurakentajat Oy. Maalaus- ja kultaustyöt teki laihialainen Entisöinti ja Maalaus Vuojolainen Oy. Työt aloitettiin tammikuussa 2000 ja restaurointi valmistui helmikuussa 2001. Urut otettiin uudelleen käyttöön Palmusunnuntaina 8.4.2001. Juhlamessua vietettiin Kustaa Aadolfin kirkossa klo 10 ja klo 18 oli urkukonsertti, jossa esiintyi diplomiurkuri Erkki Tuppurainen Kuopiosta.
 

 

Kustaa Aadolfin kirkon urkujen pillistö.