Viranhaltijapäätökset

Verkkosivuilla julkaistaan kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös seurakunnan jäsenellä. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat tulevat nähtäville päätöksenteon jälkeen ja ovat nähtävillä muutoksenhakuajan.

Päätöksen nähtävillä pitämisessä huomioidaan kirkkolaissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) sekä muussa laissa mahdollisesti salassa pidettäväksi säädetyt asiat. Salassa pidettäviä asioita ei julkaista verkossa. 

Viranhaltijapäätökset julkaistaan Domus-palvelussa, osoitteessa domus.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja seurakuntien julkiset viranhaltijapäätökset löytyvät palvelusta helpoiten etsimällä hakuikkunasta kohdan viranhaltijan nimeke ja sieltä Ylä-Savon seurakuntayhtymän kohdalta seurakuntien viranhaltijapäätösten tekijät.