Varhaiskasvatusyhteistyö  

 

Katsomuskasvatus on lapsen oikeus ja kasvattajan velvollisuus

Varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen tavoitteena on edistää keskinäistä kunnioitusta ja ymmärrystä eri katsomuksia kohtaan sekä tukea lasten kulttuuristen ja katsomuksellisten identiteettien kehittymistä. Lasten kanssa tutustutaan ryhmässä läsnä oleviin uskontoihin ja katsomuksiin ja niihin liittyviin perinteisiin. Lasten ihmettelylle annetaan tilaa, ja heidän kanssaan pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä.

Iisalmen seurakunta tekee varhaiskasvatussuunnitelman ja esiopetussuunnitelman mukaisesti yhteistyötä Iisalmessa toimivien varhaiskasvatusyksiköiden ja esiopetuksen kanssa.

Seurakunta tukee varhaiskasvatuksen katsomuskasvatusta ja tutustuttaa lapsia kristilliseen kulttuuriin ja perinteeseen. Yhteistyö elää kirkkovuoden mukaan erilaisina tapahtumina, tuokioina ja materiaalin tuottamisena varhaiskasvatuksen käyttöön. Yhteistyömme perustuu opetushallituksen sekä kirkkohallituksen kumppanuuden koreihin ja varhaiskasvatusyhteistyön vuosikelloon/suunnitelmaan.


Kumppanuuden korien värit:

Oranssi: Yleissivistävä, kaikille lapsille sopiva

Violetti: Uskonnolliset tilaisuudet, vanhempien suostumuksella

Vihreä: Kasvun ja hyvinvoinnin tuki kasvattajille

KeltainenSeurakunnan työntekijä kutsuvieraana varhaiskasvatuksen perinteisissä juhlissa, vanhempainilloissa sekä suru- ja kriisitilanteissa.

 

Tietoa kristillisistä juhlista ja pyhäpäivistä

 

www.juhlakalenteri.fi Löydät tietoa  Suomessa vietettävistä  juhlista. Tämä on työväline katsomuskasvatukseen / Minä ja meidän yhteisömme -oppimisalueeseen, jossa lapset perehtyvät perheen katsomusmaailmaan ja tutustuvat ryhmän muiden lasten katsomuksiin.

 

evl.fi/kirkossa/pyhapaivat/ avautuu kristillisten pyhäpäivien kokonaisuus eli kirkkovuosi. Jokaisen juhlapäivän kohdalta on tarkempi selitys sille, miksi tai minkä muistoksi juhlapäivää vietetään. Tätä voidaan käyttää tukena katsomuskasvatuksessa/ Minä ja meidän yhteisömme -oppimiskokonaisuudessa silloin, kun perehdytetään lapsia erityisesti evankelisluterilaisen kirkon katsomukseen ja traditioon.

 

www.katsomuskasvatus.fi/lasten-kanssa-arjessa-katsomuskasvatuksessa löydät toiminnallisia vinkkejä katsomuskasvatukseen