Uutiset

Uutislistaukseen

Ehdokasasettelua koskeva kuulutus

Iisalmen seurakunnassa toimitetaan kirkkolain (KL) 23 luvun 9 §:n 2 momentin mukaisesti 20.11.2022 seurakuntavaalit, jossa vuoden 2023 alusta alkavaksi nelivuotiskaudeksi valitaan 18 jäsentä seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 14 jäsentä seurakunnan seurakuntaneuvostoon.

KL:n 23 luvun 2 §:n ja 3 §:n mukaan vaalikelpoinen seurakunnan edellä mainittuun (mainittuihin luottamustoimiin) on ehdokas,

  1. joka viimeistään 15.9.2022 on merkitty tämän seurakunnan läsnä olevaksi jäseneksi,
  2. joka on konfirmoitu viimeistään 15.9.2022, ja joka täyttää 18 vuotta viimeistään 20.11.2022
  3. joka on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu,
  4. joka ei ole vajaavaltainen
  5. joka on antanut kirjallisen suostumuksensa ehdokkaaksi asettamiseen,
  6. joka ei ole tämän seurakunnan (seurakuntayhtymän tai siihen kuuluvan seurakunnan) viranhaltija tai työsopimussuhteessa oleva työntekijä.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja liitteineen mainittua vaalia varten on toimitettava 15.9.2022 kello 16.00 mennessä Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteriin, joka on avoinna ma-pe klo 9-15 sekä sekä 15.9.2022 kello 9‒16.00.

 osoite on:  Ilvolankatu 14b, 74100 Iisalmi.

Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjoja liitteineen on saatavana Ylä-Savon seurakuntayhtymän palvelutoimistossa ja aluekeskusrekisterissä ja verkkosivuilta  info.seurakuntavaalit.fi.

Iisalmi 23.5.2022

Iisalmen seurakunnan vaalilautakunnan puolesta

Puheenjohtaja Tarja Martikainen

8.8.2022 07.56