Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston asialista 20.9.2022 kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee mm. metsäpirtin myyntiä, kirkollisveroprosenttia ja aluekeskusrekisterin siirtymistä Kuopioon.

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset_2022-5.png

Asialistalla on muun muassa:

  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterin lakkauttaminen
  • Sopimuksen tekeminen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterin kanssa
  • Kiinteistön ostotarjous Iisalmessa, Mansikkaniemi
  • Ylipuutarhurin viran perustaminen
  • Kirkollisveron tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2023
  • Työsuojelun toimintaohjelman tarkistaminen
  • Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma
  • Diakonian viran täyttäminen
  • Luottamushenkilövalintoja

Tiedotteet

Iisalmen kaupunki on tehnyt ostotarjouksen Metsäpirtin kiinteistöistä ja Mansikkaniemen itäpuolen maa-alueista 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 20.9.2022 kokouksessaan Iisalmen kaupungin ostotarjousta Metsäpirtin kiinteistöistä ja itäpuolen maa-alueista. Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että se päättäisi esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle myyntiä ostotarjouksen mukaisesti 300 000 eurolla.  

Kauppa käsittäisi Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen kiinteistöt sekä Metsämökin ja maa-alueita. Maa-alueet muodostuvat Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen kaavan mukaisesta tontista n. 6 251 m², lähivirkistysalueesta n. 31 395 m², muinaismuistoalueesta n. 10 112 m², sekä pysäköintialueesta 1 176 m².

Ylä-Savon seurakuntayhtymä lähti selvittämään myyntiä kaupungille kiinteistöseminaarissa keväällä 2022 syntyneiden ehdotusten pohjalta. Asiassa on selvitetty mahdollisuutta, jossa alueen itäpuoli siirtyisi Iisalmen kaupungin omistukseen ja länsipuoli olisi edelleen vuokrattua kaupungille. Asiasta on käyty neuvotteluita kaupungin edustajien kanssa. Neuvottelujen pohjalta Iisalmen kaupunki on tehnyt ostotarjouksen.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistaa Mansikkaniemeltä maa-alueita kaikkiaan noin 11 hehtaaria. Tästä alueesta on ollut vuokrattuna Iisalmen kaupungille Mansikkaniemen länsipuoli, laajuudeltaan noin 6 hehtaaria. Tällä vuokra-alueella sijaitsevat mm. Mansikkaniemen kesäteatteri ja Juhani Ahon museo. Seurakuntayhtymä on myynyt kaupungille uutta Mansikkaniemen koulua varten kolme pienempää maa-aluetta alueen itäosista liitettäväksi koulun tonttiin (piha-aluetta ja liikunta-aluetta varten). 

Lisätietoja: kiinteistöpäällikkö Jarno Rönkkö, 044 7335240, jarno.ronkko@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessäLinkki avautuu uudessa välilehdessä  

Kirkollisvero pysynee ennallaan soteverouudistuksesta huolimatta 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että veroprosentti pysyy ennallaan 1,65%.  

Kirkkohallitus on pyytänyt huomioimaan valtiovarainministeriön laskelmiin perustuvan suosituksen kirkollisveroprosentin alentamisesta soteverouudistuksen vuoksi. 

Vuoden 2023 alusta voimaan tulevan soteverouudistuksessa kuntien verotuloja siirretään valtiolle hyvinvointialueiden toiminnan rahoittamiseksi. Muutoksen myötä kirkollisveron tuotto kasvaisi yhteensä noin 54 miljoonalla eurolla, jos seurakunnat eivät alenna veroprosentteja. Valtionvarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen kirkollisveron alentamistarve olisi kokonaistasolla noin 0,08 prosenttiyksikköä, mutta vaihtelee seurakuntien kesken.  

Laskelman perusteluissa todetaan, että seurakuntakohtainen arvio on epävarma eikä yksittäisen seurakunnan lukuja pidä tulkita yksiselitteisesti. Lisäksi todetaan, että laskelman tarkasteluperiodille osuu monta poikkeuksellista vuotta, jonka vuoksi nyt esitettyihin arvioihin tulee suhtautua poikkeuksellisen varovaisesti.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymän osalta laskelman mukainen kirkollisveroprosentin alentamispaine olisi 0,10 prosenttiyksikköä. Seurakuntayhtymän tulos on ollut pääsääntöisesti alijäämäinen koko toiminta-ajan. Kirkollisvero on pysynyt vuodesta 2016 asti 1,65 prosentissa nostamiseen kohdistuneista paineista huolimatta. Taloutta on sopeutettu sen sijaan säästöin. Vuoden 2023 talousarvioraami näyttää 51 000 euron alijäämää 1% säästöistä huolimatta. Kun tiedossa on, että energiakustannukset nousevat vuonna 2023 arviolta vähintään 150 000 eurolla ja yleinen kustannustaso muutenkin huomattavasti, ei tuloveroprosentin alentamiseen ole realistista mahdollisuutta. Siksi veroprosentti on perusteltua säilyttää ennallaan.  

Lisätietoja: talouspäällikkö Marko Ropponen 044 7335230, marko.ropponen@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Lisätietoja yhteisen kirkkoneuvoston esityslistaan liittyen: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211

Yhteisen kirkkoneuvoston 20.9.2022 kokouksen esityslista (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

12.9.2022 17.31