Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksiä 6/2016 (13.9.2016)

Kappalaisen sijaisuuden täyttäminen

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli myönsi 11.8.2016 II kappalaiselle Kristiina Turkille palkatonta virkavapautta (opintovapaata) ajalle 1.9.2016–31.5.2017. Kapituli antoi pastori Eeva-Maija Montolle virkamääräyksen II kappalaisen viransijaisuuteen (40 %) työajalla ajalle 1.9.–31.10.2016. Seurakuntaneuvosto päätti yksimielisesti antaa vokaation vt. kirkkoherra Pirkko Hänniselle Iisalmen seurakunnan II kappalaisen opintovapaan viransijaisuuteen ajalle 1.11.2016–31.5.2017 sekä II kappalaisen vuosiloman sijaisuuteen ajalle 1.6.–2.7.2017.

Iisalmen seurakunnan puolivuotisraportti 1.1.–30.6.2016.

Seurakuntaneuvosto merkitsee saaneensa tiedoksi Iisalmen seurakunnan 2. pääluvusta laaditun 1.1.–30.6.2016 puolivuotisraportin. Raportti on luettavissa www-sivuilla:  Iisalmen seurakunta/Osallistu/Seurakuntaneuvosto/Pöytäkirjat ja esityslista

Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön toiminta- ja taloussuunnitelma vuodeksi 2017

Seurakuntaneuvosto käsitteli Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 toiminta- ja taloussuunnitelman. Sen loppusumma on 1916001 e. Se ylittää annetun raamin 27 615 eurolla. Seurakuntaneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle, että raamin ylitys tasapainotetaan siten, että Iisalmen seurakunnan 2. pääluokan raamiin kirjataan kiky-sopimuksen ja lomarahojen leikkauksesta säästyvät varat.

Iisalmen seurakunnan talousarvio ylittää annetun talousarvioraamin (1890 386 e) 27 615 eurolla. Syynä muutokseen ovat palkkausmenojen kasvu ja alentuneet toimintatulot. Seurakuntaneuvosto päätti, että Iisalmen seurakunnan henkilöstön kehittämistoimiin vuodelle 2017 varataan 23000 e.

Yhteenveto Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 talousarviosta

 

tp 2015

Ta 2016 Raami

ta 2017 ehdotus

erotus ta 2016 ja 2017

Tulot

         

toimintatulot (ulkoiset)

– 295551

– 274821

– 217029

– 57792

 
           

Menot

         

palkat

1045770

1082518

1107079

– 24561

 

sos. maksut

334445

306982

318676

– 11694

 

korjauserät

– 14647

       

palkat yhteensä

1365568

1389500

1425755

– 36255

 
           

palvelujen ostot

311188

357179

337253

19926

 

vuokrat

62758

58460

54560

3900

 

ostot tilikauden aikana

137770

116293

120458

– 4165

 

annetut avustukset

219663

241815

194644

51171

 

muut toimintakulut

21194

1960

2360

– 400

 
           

toimintamenot ulkoiset (kaikki menot yhteensä)

2118141

2165207

2133030

34177

 
           

toimintakate ulkoinen (toimintamenot- toimintatulot)

1822590

1890386

1916001

– 27615

 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion laadintaohjeiden mukaan raamina on vuoden 2016 talousarvio. Tähän ehdotukseen on lisätty 0,5 % palkankorotusvaraus ja 0,5 % työttömyysvakuutusmaksun nousu. Nämä nostavat palkkausmenoja n. 13 000 e. Palkkausmenoissa näkyy myös Kirpputorin työntekijän palkkausmenot, jotka ovat noin 18700 e sivukuluineen. Tämä palkkasumma katetaan Kirpputorin myyntituloilla.

Menolaji

ta 2016

ta 2017

summa e

palkkausmenot

1 082 518

1 107 079

24561

sos.menot

306 982

318 676

11694

yhteensä

1 389 500

1 425 755

36 255

kirpputorin työntekijän palkkausmenot (katetaan Kirpputorin tuloista)

 

 

– 14450

Palkkausmenojen kasvu

 

 

21805

Menoissa (palvelujen ostot, vuokrat, ostot tilikauden aikana) talousarviomenot ovat alentuneet 19 661 e suhteessa raamiin.

 

ta 2016

ta 2017

Muutos

palvelujen ostot

357 179

337 253

19 926

vuokrat

58 460

54 560

3 900

ostot tilakauden aikana

116 293

120 458

– 4 165

yhteensä

531 932

512 271

19 661

Tulot ovat alentuneet suhteessa talousarvio raamiin alla olevan taulukon mukaan.

 

ta 2016

ta 2017

Muutos

tulot

274821

217029

57792

Tulojen alentuminen heijastuu myös annettuihin avustuksiin, jotka ovat pienentyneet 47171 e.

Talousarvio on luettavissa www-sivuilla:  Iisalmen seurakunta/Osallistu/Seurakuntaneuvosto/Pöytäkirjat ja esityslista

Iisalmen seurakunnan vuoden 2017 kehittämissuunnitelma

Seurakuntaneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle Iisalmen seurakunnan kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 hyväksymistä

Opintovapaan sijaisuuden täyttäminen
Iisalmen seurakuntaneuvosto valitsi kanttori Kari Haikaraisen opintovapaan sijaiseksi ajalle 14.9.2016–24.11.2017 kanttori Heini Heiden Lapinlahdelta.

Määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustaminen
Seurakuntaneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräajaksi 2.5.–30.9.2017 Iisalmen seurakuntaan 5. seurakuntapastorin viran sillä edellytyksellä, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy Iisalmen seurakunnan talousarvioehdotuksen vuodelle 2017. Perusteena seurakuntapastorin määrä-aikaisuudelle Iisalmen seurakunnan papiston toiminnan kausivaihtelu, joka johtuu lomakaudesta, rippikouluista ja muun papiston perusseurakuntatyön hoitamisesta kesäaikana.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.10.2016–31.1.2017

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kirkkojen kolehtisuunnitelmat ajalle 1.10. – 31.12.2016.

Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä.

Lisätietoja kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi

 

20.9.2016 08.32