Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 22.11. Kokouksessa päätettiin mm. talouteen, viestintään ja hankintoihin liittyvistä asioista.

 

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli seurakuntaneuvostojen antamat lausunnot Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarviosta vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2017–2019. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle Ylä-Savon seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2017–2019 hyväksymistä esitetyssä muodossa. Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa käyttötalousosan nettomenojen loppusumma (=ulkoinen toimintakate) on 6.691.861 euroa. Talousarvion 2017 tuloslaskelman alijäämä on 481.777 euroa.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien viestintäohjelman vuosille 2017–2020. Viestintäohjelman tavoitteena on tukea koko seurakuntayhtymän ja siihen kuuluvien seurakuntien viestinnän suunnittelua ja toteutusta sekä toimia työntekijöille seurakuntayhtymän viestinnän peruslähteenä.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se valitsee itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä yhdeksän muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen vuosiksi 2017–2018. Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksellä kirkkoherra Janne Bovellan on nimetty yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajaksi vuosiksi 2017–2018.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hankkia Varpaisjärven haudankaivu- ja alueiden kunnossapitotyöt Varpaisjärven Tähtisiivous Oy:ltä ja Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä, Martikkala) hautausmaiden haudankaivu- ja alueiden kunnossapitotyöt T:mi Ari M.O. Kärkkäiseltä ajalla 1.1.2017–31.12.2017 + kaksi (2) optiovuotta.

Kokouksen pöytäkirja löytyy verkosta täältä.


Lisätietoja, 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

23.11.2016 09.44