Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksiä

23.2.2017 16.04

Iisalmen seurakuntaneuvosto kokoontui 21.2.2017.

 

Tiivistelmä Iisalmen seurakuntaneuvoston 21.2. kokouksen päätöksistä

1. Seurakuntaneuvosto päätti, että Iisalmen seurakunnan kirkolliset ilmoitukset julkaistaan vuonna 2017 Iisalmen Sanomissa.

2. Seurakunta hyväksyi osaltaan vuoden 2016 toimintakertomuksen, jonka käsittely siirtyy seurakuntayhtymän hallintoelimiin.

3. Seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen seurakunnan kirkkoturva-ohjeet.

4. Kirkkotilan käyttö rukoushetkissä

Samaa sukupuolta olevien välisen siviiliavioliiton puolesta vietettäviä rukoushetkiä voidaan järjestää Iisalmen seurakunnan kirkoissa ja kappeleissa

Iisalmen seurakunnan tiloissa voidaan järjestää uuden avioliittolain astuttua voimaan 1.3.2017 alkaen rukoushetki samaa sukupuolta oleville, siviiliavioliiton solmineille pareille. Uusi avioliittolaki ei tuo muutoksia papin oikeuteen vihkiä kirkolliseen avioliittoon tai käytäntöön siviiliavioliiton solmineiden parien avioliiton siunaamisessa.

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto päätti 21.2. kokouksessaan, että samaa sukupuolta olevien, siviiliavioliiton solmineiden parien rukoushetki voidaan pitää seurakunnan kirkoissa tai kappeleissa. Seurakuntaneuvoston mukaan siviiliavioliittojen solmimisessa noudatetaan edelleen Iisalmen seurakunnan aiempaa ohjeistusta, jonka mukaan siviiliavioliittoon vihkimisiä ei voida toimittaa seurakunnan kirkoissa ja kappeleissa. Tämä koskee sekä samaa sukupuolta että eri sukupuolta olevia pareja.

Rukoushetket ovat olleet osa kirkollista toimintakulttuuria vuosisatojen ajan. Rukoushetkien toimittamiseen on olemassa yleisohjeita mm. niiden johtamisesta, sisällöistä, ajankohdista ja paikoista, joissa niitä voidaan toimittaa. Nyt kyseessä oleva rukoushetki tulee piispainkokouksen ohjeiden mukaan järjestää siten, ettei rukoushetki rinnastu kirkossa tai kappeleissa toimitettaviin kirkolliseen avioliiton vihkimiseen tai avioliiton siunaamiseen.

Uusi avioliittolaki 1.3.2017 alkaen

Uusi avioliitolaki astuu voimaan 1. maaliskuuta. Laki mahdollistaa avioliiton samaa sukupuolta olevien kesken. Käytännössä samaa sukupuolta olevien on maaliskusta alkaen mahdollista solmia avioliitto maistraatissa siviilivihkimisellä tai muuttamalla rekisteröity parisuhde avioliitoksi ilmoituksella maistraattiin.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon mukaan avioliitto on naisen ja miehen välinen liitto. Piispainkokous totesi selonteossaan elokuussa 2016, ettei papin oikeus vihkiä kirkolliseen avioliittoon muutu 1. maaliskuuta 2017. Avioliittoon vihkimisestä määrätään kirkkojärjestyksessä sekä kirkkokäsikirjassa ja pappien tulee edelleen toimittaa vihkiminen näiden mukaan. Tämä koskee myös avioliiton siunaamista. Sellainen muualla solmittu avioliitto (maistraatin kautta siviiliviranomaisen edessä tai toisessa kirkkokunnassa), jonka osapuolina ovat eri sukupuolta olevat, voidaan siunata.

Iisalmen seurakunnassa vuonna 2011 sovittujen ohjeiden mukaan samaa sukupuolta olevien, rekisteröidyssä parisuhteessa olevien parien puolesta on ollut mahdollista järjestää rukoushetki. Maaliskuusta alkaen, avioliittolain muutoksen myötä rukoushetki voidaan järjestää myös samaa sukupuolta oleville, jotka ovat solmineet siviiliavioliiton. 

5. Seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että pastori Anu Backman saisi virkamääräyksen III seurakuntapastorin vuosiloman sijaisuuteen 24.3.-30.4., I kappalaisen vuosiloman sijaisuuteen 1.5. ja 5 seurakuntapastorin määräaikaiseen virkaan 2.5.-31.8.2017.

6. Seurakuntaneuvosto esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että teologian kandidaatti Sami Sarasvuo saisi virkamääräyksen 2 kappalaisen vuosiloman sijaisuuteen 4.6.-2.7 ja 2 seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaisuuteen 3.7.-29.12.2017. Varalle valittiin Vesa Julin.

7. Iisalmen seurakuntaneuvosto hyväksyi seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelman.

Lisätietoja, Iisalmen seurakunta, kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi