Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksiä 5/2017 (13.9.2017)

21.9.2017 10.11

 

  1. Seurakuntaneuvosto antoi myönteisen lausunnon Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille pastori Kati Ahomaan palkattomasta virkavapausanomuksesta ajalle 1.10.2017-1.6.2018.
  2. Seurakuntaneuvosto ehdottaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että tuomiokapituli lopettaisi pastori Anu Backmanin viranhoitomääräyksen 1. kappalaisen viransijaisuuteen 12.9.-30.11.2017 ja antaisi Backmanille uuden virkamääräyksen pastori Kati Ahomaan vuosiloman ajalle 12.9-30.9.2017 sekä palkattoman virkavapauden 1.10.2017-1.6.2018 ajaksi.
  3. Seurakuntaneuvosto myönsi 1000 euron toiminta-avustuksen mielenterveyskuntoutujien vertaistukikeskus Louhentuvalle ja oikeuden käyttää Iisalmen seurakunnan monistamoa omakustannehinnalla.
  4. Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvosto antoi pyydetyn lausunnon yhteiselle kirkkoneuvostolle mahdollisesta seurakuntarakenteen muutoksesta. Seurakuntaneuvoston mukaan yhtymän seurakuntarakenteen selvitystyötä jatketaan. Selvitystyössä on otettava huomioon seuraavat seikat: yhden seurakunnan malli, toiminnallisen puolen työntekijöiden siirtäminen yhtymän työntekijöiksi sekä paikallinen sopiminen, jolla järjestetään työvoiman liikkuvuus seurakuntien välillä.
  5. Seurakuntaneuvosto päätti tehdä selvityksen siitä, että lähetyssihteerin ja kirpputorityöntekijän lähiesimiehen muuttamista siten, että lähiesimiehenä toimisi kirkkoherran sijaan johtava diakoniatyöntekijä. Lopullisesti asiasta päätetään selvityksen valmistumisen jälkeen.
  6. Seurakuntaneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.10.2017 – 31.1.2018 ja kolehtisuunnitelmat ajaksi 1.10. – 31.12.2017.
  7. Seurakuntaneuvosto myönsi Ville Väisäselle eron Iisalmen seurakuntaneuvoston varajäsenen tehtävästä 13.9.2017 alkaen.
  8. Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa tiedoksi Iisalmen seurakunnan 2. pääluvusta laaditun 1.1.–30.6.2017 puolivuotisraportin.
  9. Seurakuntaneuvosto jätti pöydälle Iisalmen seurakunnan vuoden 2018 talousarvioehdotuksen sekä määräaikaisen 2.5-30.9.2018 5. seurakuntapastorin viranperustamisen  lomarahaneuvottelujen vuoksi. Seurakuntaneuvosto jatkaa niiden käsittelyä 25.9.2107.
  10. Seurakuntaneuvosto hakee lupaa yhteiseltä kirkkoneuvostolta lähetyskirpun työntekijätoimen täyttämiseen. Työntekijän palkkaukseen ei käytetä Iisalmen talousarviomäärärahoja. Palkkaus kustannetaan Lähetyskirpun tuotosta.

Pöytäkirjat ovat luettavissa osoitteessa http://www.iisalmenseurakunta.fi/poytakirjat

 

Lisätietoja: Janne Bovellan p. 044-7335200, janne.bovellan@evl.fi