Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2018 on alijäämäinen

18.10.2017 08.28

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 17.10. käsittelemään mm. vuoden 2018 talousarvioon, kirkollisveroprosenttiin ja seurakuntien virkoihin liittyviä asioita.


Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän talousarvion vuodelle 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020. Yhteiselle kirkkovaltuustolle esitetään, että kirkollisveroprosentti pysyy samana kuin vuonna 2018 eli 1,65 prosenttia.

Vuoden 2018 talousarvio on alijäämäinen

Talousarvion 2018 tuloslaskelma osoittaa käyttötalouden säästöistä huolimatta 351.471 euron alijäämää. Toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä olevien raporttien luvut vuosien 2019 – 2020 osalta eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska osa seurakuntien luvuista on syöttämättä. Arvion mukaan näyttää kuitenkin siltä, että 5 prosentin käyttötaloussäästöllä vuonna 2019 ei vielä saavutettaisi tavoitteena olevaa 0-tulosta, vaan alijäämää kertyisi edelleen noin 64.000 euroa.

Ennakkotieto kirkollisverotilitysten määrästä 2017 on hieman arvioitua heikompi. Tulevien vuosien verotilitykset tulevat edelleen vähenemään, joten seurakuntien ja seurakuntayhtymän taloustilanne tulee olemaan erittäin haastava ja kaikki mahdolliset säästötoimenpiteet on hyödynnettävä.

Investointiosan nettomeno vuonna 2018 on yhteensä 355.000 euroa. Kohteina vuoden 2018 investointiohjelmassa ovat Iisalmessa Iisaaren uudet majoitusrakennukset ja muut muutostyöt 310.000 euroa, Sonkajärvellä seurakuntatalon vesikaton huoltomaalaus 40.000 euroa sekä Pielavedellä Laukkalan kirkon ulkopuolisten korjausten suunnittelu 5.000 euroa.

Talousarvion rahoitusosan mukaan rahavarat vähenevät vuoden 2018 aikana 283.197 euroa, koska vuosikate (=tulorahoitus) on vain 71.803 euroa ja investoinnit yllämainitut 355.000 euroa.

Palvelumaksuihin korotus ja kiinteistötyöntekijän valinta

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kiinteistötyöntekijän toimi on ollut haettavana 15.9.2017. saakka, työskentelypaikka on Iisalmen hautausmaat. Yhteinen kirkkoneuvosto valitsi toimeen Jarmo Kainulaisen Iisalmesta.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että seurakuntien ja seurakuntayhtymän vuoden 2018 perittäviin tilojen palvelumaksuihin tehdään 3 % yleiskorotus.

Pöytäkirja löytyy verkosta. 

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi