Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 23.1.

24.1.2018 10.37

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 23.1.2018. käsittelemään mm. kiinteistöjen myyntiä ja luottamushenkilöiden kokouspalkkioista.
 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle, että luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot poistetaan vuodelta 2018. Talousarvion mukaiset luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kokouspalkkiot sivukuluineen ovat yhteensä 29.350 euroa. Kokouspalkkioiden suuruus on 25 euroa/kokous. Päätös syntyi äänestyksen jälkeen äänin 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa esityksen.

15.1.2018 tilanteen mukaan vuoden 2017 tilinpäätös tullee olemaan n. 350.000 euroa ylijäämäinen ja vuoden 2018 talousarvio on 200.000 euroa alijäämäinen, mikäli henkilökunnalle maksetaan lomarahat.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti antaa Kiertoa Oy:n kautta myytäväksi nettihuutokaupalla Sonkajärven pappilan ja Iisalmesta Vanhan kirkkotien varrelta kolme pientalotonttia. Myynneistä ilmoitetaan myös lehti-ilmoituksella ajalle 9.3.-7.5.2018.

Iisalmen kaupunki on tiedustellut alustavasti Ylä-Savon seurakuntayhtymältä maa-alueen hankintaa mahdollista koulun rakentamista varten. Iisalmen kaupungilla on pohdittavanaan eri vaihtoehtoja uuden/uusien koulujen sijoituspaikoiksi, ja lopullista ratkaisua asiasta ei ole vielä tehty. Yhtenä vaihtoehtona uuden koulun rakentamiseen on esitetty Mansikkaniemen aluetta. Seurakuntayhtymän ja kaupungin kesken on keskusteltu mahdollisuudesta sijoittaa uusi koulu osittain tai kokonaan seurakuntayhtymän omistamalle alueelle. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti olevansa valmis neuvottelemaan maa-alueen myynnistä mahdollisesti rakennettavaa koulua varten myöhemmin sovittavalla hinnalla, myytävän alueen sijainti ja koko selvitetään myöhemmin.


Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi