Uutiset

Uutislistaukseen

Web_Kirkon jäsenmäärä 2018_Kuva Sanna Krook_L.jpg

Seurakuntien jäsenmäärät laskevat edelleen

29.1.2018 13.33

Vuonna 2017 Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntiin liittyi yhteensä 88 uutta jäsentä, lapsia kastettiin yhteensä 269 ja seurakuntiin muutti 1 257 jäsentä. Jäsenmäärä oli yhteensä 31 735 ja suunta on edelleen laskeva.

Kuva: Kirkon kuvapankki/Sanna Krook.


Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa oli vuoden 2017 lopussa yhteensä 31 735 (32 441) jäsentä. Jäsenmäärä laski 706 (625) jäsenellä ja suunta on edelleen laskeva. Kirkkoon liittyneiden määrä laski hieman, kun liittyneitä oli vuonna 2017 yhteensä 88 henkilöä ja sitä edellisenä vuonna liittyneitä oli 98. Jäsenmäärän muutos koostuu kolmesta vastinparista: kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet, kastetut ja kuolleet sekä seurakuntayhtymän seurakuntien alueelta ja sen alueelle muuttaneet.

Kirkosta erosi vähemmän ihmisiä kuin edeltävänä vuonna. Eronneita oli yhteensä 333, kun edellisenä vuonna kirkosta erosi 349 henkilöä. Liittyneiden ja eronneiden erotus vuonna 2017 oli -245 (-251) henkilöä.

Seurakuntayhtymän seurakunnissa kuolleiden määrä vuonna 2017 oli yhteensä 473 (506) ja kastettujen 269 (276). Erotus on yhteensä -204 ja se on selkeästi pienempi kuin edellisenä vuonna (-230). Seurakuntiemme alueelta ja sen alueelle muuttaneiden erotus on yhteensä -253 (-144) eli kokonaisuutena seurakuntiemme alueelta muutetaan yhä enemmän pois, kuin mitä seurakuntien alueelle muutetaan.

Lähde: seurakuntien jäsenrekisterit.

Lisätietoja, Ylä-Savon seurakuntayhtymä, palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, 040 528 3140, riitta.kaasinen@evl.fi