Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston kokouksen 14.5.2018 päätöksiä

 

 - seurakuntaneuvosto esitti Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaisi viranhoitomääräyksen rovasti Jouko Ikolalle Iisalmen seurakunnan 1 seurakuntapastorin viransijaisuuteen vakinaisen viranhaltijan Riitta Auvisen virkavapauden vuoksi ajalle 4.6.-30.9.2018 edellytyksellä, että Auviselle myönnetään virkavapaus.
 
- totesi lausuntonaan Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se puoltaa kirkkoherra Janne Bovellanin palkattoman virkavapaan anomusta ajalle 1.8.2018–31.1.2019, eikä sillä ole mitään huomautettavaa asiasta.
 
- esitti Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että se antaisi viranhoitomääräyksen pastori Risto Huotarille Iisalmen seurakunnan kirkkoherran virkaan 1.8.2018-31.1.2019 vakinaisen viranhaltija Janne Bovellanin virkavapauden ajaksi edellytyksellä, että Bovellanille myönnetään virkavapaus.
 
- hyväksyi Iisalmen seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2019 ja merkitsi saaneensa tiedoksi valtakunnallisen Suuri Ihme-Rippikoulusuunnitelman 2017
 
- käsitteli Toivon työryhmän loppuraportin ja palaa siihen Veto3-kehittämishankkeen käsittelyn yhteydessä.
 
- antoi Itä-Suomen hallinto-oikeudelle vastineen koskien Osmo Turkin valitusta Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksestä 13.2.2018 § 9 ja päätökseen liittyvän oikaisuvaatimuksen käsittelystä 20.3.2018 § 20
 
- päätti, että yhteinen ruoka-apu saa käyttää Pyhän Ristin kirkkoa ruoka-avun jakamiseen väliaikaisesti 1.6.-31.7.2018, kunnes seurakuntatalon remontti valmistuu. Seurakuntaneuvosto katsoi, että asiasta on tiedotettava riittävän laajasti epätietoisuuden välttämiseksi

Pöytäkirjat ovat verkossa täällä

Lisätietoja:

Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja Pertti Laajalahti
p. 044 0195 204, viestinta.ylasavo@evl.fi

17.5.2018 15.14