Uutiset

Uutislistaukseen

Vuoden 2019 talousarvioraami tähtää lievään ylijäämään

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto kokoontuivat tiistaina 22.5.2018 käsittelemään mm. vuoden 2019 talousraamia. 

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi esitellyn vuosien 2019–2021 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja talousarvioraamin vuodelle 2019. Talousarvioraami 2019 on laadittu taloustyöryhmän tavoitteiden mukaisesti sillä periaatteella, että talous olisi tilinpäätöksessä 2019 tasapainossa.

Laskennallisesti säästötavoite 2019 on 3,0 % ja 2020 0,5 %. Kokonaisuudessaan raami on yhteensä 5,3 prosenttia ja 345.289 euroa pienempi kuin talousarvio 2018. Ero laskennalliseen säästöön johtuu pääasiassa vuodelle 2018 tehdyistä kustannuksia lisäävistä talousarviomuutoksista. Suunnitelmavuoden 2020 osalta säästötavoitetta on edelleen 0,5 prosenttia ja vuoden 2021 luvut ovat saman suuruiset kuin 2020. Suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole vielä sitovia. Arvio tilikausien tuloksista on raamin toimintakatteilla, verotuloarvioilla ja muilla tuloslaskelman erillä 2018 alijäämäinen noin 356.000 euroa, 2019 ylijäämäinen noin 46.000 euroa ja lievästi yli- ja alijäämäinen vuosina 2020–2021.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä myös puukauppoja yhteensä 262 649 euron edestä. 

Pöytäkirjat löytyvät verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto

Lisätietoja
Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka p. 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi 

23.5.2018 08.08