Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvoston päätöksiä 13.5.2014

1.9.2014 15.19

Seurakuntaneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman ja kolehtilistat ajalle 1.6.–30.9.2014.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen seurakunnan rippikoulusuunnitelman vuodelle 2015. Suunnitelman mukaan rippikouluun tuleva ikäluokka vuonna 2000 syntyneet ja heitä on 206 henkilöä. Aikuisrippikouluja pidetään tarvittaessa. Rovastikunnallista erityisrippikoulua ei toteuteta v. 2015.Vuonna 2015 rippikouluryhmiä on 9, leirejä 8 ja päivärippikoulu.

Rippikoulujen ajankohdat

Rippikoulu

ryhmä-koko

Opetus-päivät

Leirijakso

Konfirmaatio KA:n kirkossa

Talvi

20

7.-8.2.

1.-7.3.

12.4. klo 14

Metsäpirtti 1

25

2.-3.6.

4.-10.6.

14.6. klo 10

Metsäpirtti 2

25

23.–24.6.

25.6.–1.7.

5.7. klo 14

Metsäpirtti 3

25

15.–16.7.

17.–23.7.

26.7. klo 14

Iisaari 1

24

1.-2.6.

3.-9.6.

14.6. klo 14

Iisaari 2

24

10.–11.6.

12.–18.6.

28.6. klo 14

Iisaari 3

24

30.6.–1.7.

2.-8.7.

12.7. klo 14

Iisaari 4

24

8.-9.7.

10.–16.7.

19.7. klo 14

Päiväkoulu

15

28.7.–7.8.

 

9.8. klo 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rippikoulu koostuu seuraavista osista: rippikouluinfot, seurakunnan toimintaan osallistuminen (Riparivihko) tutustumistunti, ensimmäinen kokoontuminen, riparivihko-ilta, sunnuntaiopetus, rippikoulusunnuntai, ryhmänjumalanpalvelus, vanhempain- ja nuortenilta, leirijakso / päivärippikoulu, konfirmaatio ja jatkorippikoulut (vapaaehtoinen)

Rippikoulumaksun suuruuden määrittelee Ylä-Savon ev.lut. seurakuntayhtymä. Rippikoululaiselta perittävä maksu on samansuuruinen yhtymän kaikissa seurakunnissa. Rippikoulumaksusta voi anoa vapautusta taloudellisin perustein. Anomukset käsittelee rippikoulutyöstä vastaava pappi.

Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa tiedoksi Iisalmen seurakunnan työntekijöiden lomat ajalle 2.5.–30.9.2014.

Seurakuntaneuvosto keskusteli Iisalmen seurakunnan talousarvion seurantaraportista ajalta 1.1.–30.4.2014 ja merkitsi saaneensa sen tiedoksi

Seurakuntaneuvosto kävi keskustelun Iisalmen seurakunnan painopisteistä ja totesi, että v. 2015-2017 toiminnallisiin painopisteisiin palataan syksyn kokouksessa työalojen esitysten pohjalta.

Seurakuntaneuvosto valitsi Iisalmen seurakunnan edustajiksi Suomen Lähetysseuran vuosikokoukseen Vaasaan 7.6.2014 Leena Niskasen ja Menni Nousiaisen.

Lisätietoja antaa: Janne Bovellan kirkkoherra puh. 044-7335200 janne.bovellan@evl.fi