Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen päätöksiä 7/2015 (20.10.2015)

Uusien nimikkosopimusten hyväksyminen

Seurakuntaneuvosto päätti ottaa uusiksi nimikkokohteiksi Medialähetys Sanansaattajilta satelliittitelevisio SAT-7:n työn Lähi-Idässä 7000 euron kannatustavoitteella ja Suomen lähetysseurasta Virossa työskentelevän Titta Hämäläisen työn 10 000 euron kannatustavoitteella. Seurakuntaneuvosto ehdotti lääninrovastille, että Iisalmen rovastikunta solmisi sopimuksen NCES aidsorpojen tukihankkeen kanssa Suomen Lähetysseuran kanssa 25 000 e kannatuksella. Lähetyskannatus jaettaisiin rovastikunnan seurakuntien kesken seurakuntien jäsenmäärän suhteessa. 
 
Iisalmen seurakunnan edustajien valinta Iisalmen rovastikunnan lähetystoimikuntaan ja diakoniatyön johtokuntaan vuosiksi 2016–2018

Seurakuntaneuvosto valitsi Iisalmen rovastikunnan lähetystyön toimikuntaan (ryhmään) vuosiksi 2016–2018 Arja Jelekäisen ja Menni Nousiaisen (varalle Heli Heikkisen). Rovastikunnan diakoniatyön johtokuntaan oli tammikuussa 2015 valittu Matti Kinnunen.

Lapsiasiahenkilöiden toiminta ja tavoitteet sekä kolmannen lapsiasiahenkilön valinta

Seurakuntaneuvosto keskusteli LAVA-arvioinnista. Se tarkoittaa kirkon ja seurakunnan päätösten punnitsemista lasten, nuorten ja heidän perheidensä kannalta.  Ennen päätöksentekoa ennakoidaan ja arvioidaan päätöksen mahdollisia vaikutuksia lapsiin ja nuoriin. Tavoitteena on mm. edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa sekä vahvistaa lasten ja nuorten mielipiteiden huomioimista ja heidän osallisuuttaan kirkon toiminnassa. LAVAn arviointi tehdään siinä toimielimessä, joka käsittelee asiaa ensimmäisenä.  Käytännössä sen tekeminen kuuluu päätöksen valmistelijalle osana tavanomaista valmistelua.  Iisalmen seurakunnassa säännös velvoittaa seurakuntaneuvostoa, jossa pääsääntöisesti arviointi tehdään. Neuvoston päätöksissä tulee näkyä, miten LAVA on huomioitu. Seurakuntaneuvosto valitsi kolmanneksi lapsiasianhenkilöksi Satu Krogeruksen aikaisempien valittujen Sirkku Muilun ja Anu Naakan lisäksi.
 
Metsämökki - aloite Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja -valtuustolle

Seurakuntaneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkoneuvostolle ja – valtuustolle, että Metsäpirtin leiri- ja kurssikeskuksen myyntivalmistelujen ja myynnin yhteydessä, että Metsämökki ja siihen liitettävä riittävä suuri tontti erotettaisiin muista leirikeskuksen rakennuksista ja tontista. Ja ne säilytettäisiin Ylä-Savon seurakuntayhtymän omistuksessa, jotta ne voisivat tulevaisuudessakin Iisalmen seurakunnan lapsityön käytössä nykyiseen tapaan.
 
Määräaikaisen 5. seurakuntapastorin viran perustaminen

Seurakuntaneuvosto päätti ehdottaa yhteiselle kirkkovaltuustolle, että se perustaa määräajaksi 2.5.–30.9.2016 Iisalmen seurakuntaan 5. seurakuntapastorin viran. Palkkaukseen on varattu määrärahat neljäksi kuukaudeksi. Kuukauden erotus viranolemassaolon ja palkkausmäärärahojen välillä antaa joustavammat mahdollisuudet tarkemmin sopia, milloin sijainen voi aloittaa tai lopettaa työnsä Iisalmessa seurakunnassa. Perusteena seurakuntapastorin määrä-aikaisuudelle Iisalmen seurakunnan papiston työn kausivaihtelu, joka johtuu lomakaudesta, rippikouluista ja muun papiston perusseurakuntatyön hoitamisesta kesäaikana.

Kokouksen pöytäkirja on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Lisätietoja,
kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi

 

 

27.10.2015 09.25