Uutiset

Uutislistaukseen

Vuoden 2018 tilinpäätös on 175 108 euroa alijäämäinen

Yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui 26.3. päättämään mm. vuoden 2020 rippikoulumaksuista ja allekirjoittamaan vuoden 2018 tilinpäätöksen.

Iisalmen srk uutinen kuva verkko_18_THUMB.png

Yhteinen kirkkoneuvosto allekirjoitti Ylä-Savon seurakuntayhtymän vuoden 2018 tilinpäätöksen, joka toteutui 175.108,43 euroa alijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi muutosten jälkeen 478.471 euroa. Ennakoitua parempi lopputulos johtui lähinnä kiinteistöjen myynneistä kirjatuista 118.635 euron myyntivoitoista ja kirkollisverojen noin 165.000 euroa talousarviossa arvioitua suuremmista tilityksistä.

Vuosi 2018 oli toteutuneiden talouslukujen valossa pääosin odotusten mukainen. Tosin useassa kiinteistössä todettujen sisäilmaongelmien korjaukset tulivat selvästi ennakoitua kalliimmiksi ja verrattaessa vuoteen 2017 rakennusten kunnossapitoon liittyvät kustannukset lisääntyivät lähes 250.000 euroa. Toisin kuin edellisenä vuotena tulosta parantavien kertaluonteisten erien vaikutus oli selvästi pienempi ja tilinpäätös alijäämäinen.

Vuodelle 2019 ennakoidaan myös alijäämää

Taseessa on aikaisempien tilikausien ylijäämiä vuoden 2018 alijäämän kirjauksen jälkeen 31.12.2018 jäljellä 2.392.876 euroa. Taloustilanne tulee jatkossakin olemaan haastava, sillä kirkollisveron jako-osuus laskee edelleen ja se on 2/2019 alkaen 2,89 %, missä vähennystä 0,04 %-yksikköä. Talousarviossa vuodelle 2019 ennakoidaan käyttötalouden säästöistä huolimatta noin 100.000 euron alijäämää.

Keiteleen liitosselvitys merkittiin tiedoksi

Yhteinen kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa Keiteleen seurakunnan kanssa laaditun liitosselvityksen, joka esittää, että Keitele liittyy seurakuntayhtymään 1.1.2021 alkaen. Seuraavaksi asiaa käsitellään yhteisessä kirkkoneuvostossa 23.4.2019. Päätös varsinaisesta liittymisestä tehdään seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkovaltuustossa 21.5.2019, jota ennen kaikilta seurakuntayhtymän seurakuntien seurakuntaneuvostoilta on pyydetty lausunnot.

Vuoden 2020 rippikoulumaksuksi edelleen 17,50 euroa

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti vuoden 2020 rippikoulumaksuksi 17,50 euroa/päivä/henkilö ja määritteli, että päivärippikoulu on maksuton. Mahdollisten muualla pidettävien rippikoululeirien maksut vahvistetaan tapauskohtaisesti.

Lisäksi yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että vastaavan tiedottajan virkaa ei täytetä vuoden 2019 aikana, vaan tehtäväjärjestelyitä mietitään kuluvan vuoden aikana. Viran täyttämättä jättäminen pohjautuu Veto 3 -hankkeen päätökseen, että virkoja ei julisteta vuoden 2019 aikana haettavaksi, vaan kehittämishankkeen aikana selvitetään eri tehtäväkokonaisuuksia. Henkilöstösuunnitelmassa on esitetty seurakuntayhtymän henkilöstön vähentämistavoitteeksi vuoteen 2021 mennessä kolme henkilöä.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti myös valita Iisalmen seurakuntamestarin vakinaiseen virkaan Merja Niirasen.

Pöytäkirja löytyy verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

27.3.2019 07.42