Uutislistaukseen

Ylä-Savosta ehdokkaita kirkolliskokousvaaleihin

Ensi vuoden helmikuussa järjestetään Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokousvaalit, jossa valitaan edustajat kirkkomme ylimpään päätöksentekoelimeen. Ylä-Savosta on ehdolla yhteensä neljä henkilöä. 


Uudet kirkolliskokousedustajat valitaan 9. helmikuuta vuonna 2016. Edustajat jaetaan kahteen ryhmään: maallikkoedustajiin ja pappisedustajiin. Kirkolliskokoukseen valitaan yhteensä koko Suomesta 64 maallikkoedustajaa ja 32 pappisedustajaa. Suomessa on tällä hetkellä yhdeksän hiippakuntaa ja alueemme seurakunnat kuuluvat Kuopion hiippakuntaan. Kuopion hiippakunnasta valittavien edustajien kokonaismäärä on yhteensä kymmenen henkilöä. Pappisedustajia näistä on neljä ja maallikkoedustajia kuusi. Uuden kirkolliskokouksen toimikausi on neljä vuotta, 1.5.2016–30.4.2020.

Äänioikeutetut kirkolliskokousvaaleissa
Maallikkoedustajien vaalissa äänioikeutettuja ovat kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston ja seurakuntaneuvoston jäsenet. Jos sama henkilö on jäsenenä sekä yhteisessä kirkkovaltuustossa että seurakuntaneuvostossa, äänioikeutta seurakuntaneuvostossa käyttää hänen varajäsenensä. Vaalit järjestetään jokaisen seurakunnan kirkkovaltuuston tai seurakuntaneuvoston kokouksessa 9.2.2016.  Papit valitsevat kirkolliskokouksen pappisedustajat lääninrovasti Arto Penttisen johtamassa kokouksessa samana päivänä.  

Pappisedustajien vaaleissa ovat äänioikeutettuja hiippakuntien papit. Pappi voi äänestää vain pappisjäsenten ja -edustajien vaalissa. Jos pappi on kirkkovaltuuston, seurakuntaneuvoston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, hänen tilalleen tulee varajäsen.

Iisalmen rovastikunnan ehdokkaat 
Iisalmen rovastikunnan seurakuntien maallikkoedustajaehdokkaat kirkolliskokousvaaleihin:

  • Laajalahti Pertti (Kirkko Lähellämme), Iisalmi
  • Oikarinen Marko (Yhteisellä matkalla), Lapinlahti
  • Pulkkinen Marjatta (Kirkko keskellä arkea ja juhlaa), Kiuruvesi
  • Yrjänä Sakari (Kirkko keskellä arkea ja juhlaa), Pielavesi


Samalla aikaa valitaan hiippakuntavaltuustot
Myös hiippakuntavaltuustojen jäsenet valitaan samana päivänä eli 9. helmikuuta 2016. Hiippakuntavaltuustojen jäsenet hoitavat piispan rinnalla hiippakunnan hallintoa. Iisalmen rovastikunnasta ehdokkaina Kuopion hiiippakuntavaltuustoon ovat seuraavat ehdokkaat:

  • Juutinen Tiina (Kirkko Lähellämme), Varpaisjärvi
  • Oikarinen Marko (Yhteisellä matkalla), Lapinlahti
  • Pulkkinen Marjatta (Kirkko keskellä arkea ja juhlaa), Kiuruvesi
  • Vaarasuo Leena (Yhteisellä matkalla), Iisalmi
  • Yrjänä Sakari (Kirkko keskellä arkea ja juhlaa), Pielavesi
Iisalmen rovastikuntaan kuuluvat seuraavat seurakunnat: Iisalmi, Kiuruvesi, Lapinlahti, Pielavesi, Pyhäjärvi, Sonkajärvi, Varpaisjärvi ja Vieremä.

Lisätietoja voit katsoa täältä.

2.12.2015 09.28