Uutislistaukseen

Vesanto, Tervo ja Keitele kiinnostuneita seurakuntayhtymästä

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että 12.2.2016 mennessä laaditaan selvitys, jossa pohditaan Keiteleen, Vesannon ja Tervon seurakuntien mahdollisen liittymisen vaikutuksista Ylä-Savon seurakuntayhtymään.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto kokoontui tiistaina 8.12.2015 ja päätti, hallintojohtajan esityksen mukaisesti, että seurakuntayhtymänyhtymän johtavat viranhaltijat ja yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja laativat 12.2.2016 mennessä selvityksen Keiteleen, Vesannon ja Tervon seurakuntien mahdollisen liittymisen vaikutuksista Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintoon, toimintaan ja talouteen. Lisäksi selvitys sisältää alustavan suunnitelman siitä, miten seurakuntayhtymän tehtäväalueiden hoito näissä seurakunnissa järjestettäisiin.
 
Taustalla on vuonna 2014 käynnistynyt kuntaliitos-selvitys Keiteleen, Pielaveden, Tervon ja Vesannon kuntien kesken Nilakan kunnan muodostamiseksi. Seurakuntajaon tulee noudattaa kuntajakoa siten, että kukin kunta on kokonaisuudessaan saman seurakunnan tai saman seurakuntayhtymän alueella.
 
Keväällä 2015 kolmen seurakunnan kirkkoherrat kävivät neuvottelun ja sen tuloksena päätettiin aloittaa liitosneuvottelut ensin seurakuntien kesken ja myöhemmin keskustelut seurakuntayhtymän kanssa liittymisestä seurakuntayhtymään. Pielaveden seurakunta ilmoitti, ettei liity selvitykseen, vaan aikoo pysyä itsenäisen seurakuntana osana Ylä-Savon seurakuntayhtymää. Neuvotteluissa ja luottamushenkilöiden kuulemisissa kaikissa seurakunnissa todettiin, että jatkaminen itsenäisenä seurakuntana tuskin on mahdollista pidemmällä tähtäimellä eli jonkinlainen liitosratkaisu seurakuntatyön takaamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi tarvitaan.
 
Todennäköisin vaihtoehto on, että kukin seurakunta liittyy erikseen Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2017 tai erikseen sovittavasta ajankohdasta alkaen. Ratkaisussa seurakuntatyö, seurakunnan nimi ja identiteetti ja sekä seurakuntatyötä tekevät työntekijät säilyvät omassa seurakunnassa. Ratkaisu noudattelee kirkon strategioita pienistä toiminnallisista ja suurista hallinnollisista yksiköistä. Käytännössä uuden seurakunnan liittyminen seurakuntayhtymään tapahtuu perussääntöä muuttamalla. Ennen mahdollista yhdistymistä päätös perussäännön muutoksesta on hyväksyttävä myös liittyvien seurakuntien kirkkovaltuustoissa. Lopullinen päätös tulee selvityksen valmistumisen jälkeen yhteisen kirkkoneuvoston päätettäväksi helmikuussa 2016.
 
Keiteleen, Tervon ja Vesannon seurakunnat eivät ole vielä käsitelleet kehittämiskonsultti Raimo Turusen laatimaa selvitystä hallinnossaan.
 
Kirkkohallitukselta haetaan avustusta kirkkojen korjaamiseen

Kirkollisten rakennusten ja muiden seurakunnan toimitilojen rakennusavustusten jakoperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Muutos johtuu ennen kaikkea rahoitustavan muutoksesta. Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta muuttuu vuoden 2016 alusta valtion korvaukseksi. Lisäksi avustusten hakuprosessin uudistuksessa täsmennetään avustusten myöntämisperusteita, tuen kohdistumista, hakuprosessia ja avustusten käsittelyä sekä tilitysmenettelyä. Vuoden 2016 alussa tulee voimaan laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin. Tällä tarkoitetaan hautaustoimeen, väestökirjanpitoon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon liittyviä laissa säädettyjä tehtäviä (mm. lailla suojeltuja rakennuksia). Avustusta on mahdollista hakea myös takautuvasti. Vuoden 2015 aikana suoritettiin Varpaisjärven vuonna 1904 valmistuneen kirkon kattavia remonttitöitä yhteensä 136.052,59 eurolla. Lisäksi Iisalmen seurakunnan Kustaa Aadolfin kirkko on valmistunut vuonna 1779 ja on vanhin Pohjois-Savon kirkkorakennuksista. Kirkon ulkokaton maalaukseen on seurakuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2016 varattu 70.000 euron määräraha. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti, että kirkkohallitukselta haetaan rakennusavustusta mahdollinen enimmäismäärä Varpaisjärven kirkon vuonna 2015 tehtyihin korjauksiin ja Kustaa Aadolfin kirkon vuonna 2016 tehtäviin korjauksiin.
 
Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi saman illan kokouksessaan toiminta- ja taloussuunnitelman vuodelle 2016-2018 ja  hyväksyi hautapaikkamaksut.

Tiistaina 8.12.2015 kokoontuneen yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston pöytäkirjat on tarkastettu ja se löytyy verkosta osoitteesta www.ylasavonseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä
 
Lisätietoja, 

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä

9.12.2015 09.12