Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntalaiset voivat ilmaista kantansa seurakuntien yhdistymisestä kuulemistilaisuuksissa

Seurakuntalaisia kutsutaan kuulemistilaisuuksiin kertomaan oma kantansa, keskustelemaan ja kyselemään yhteisen Ylä-Savon seurakunnan perustamisesta. 
Yhden seurakunnan mallin taustalla on halu löytää pitkälle kantavia ratkaisuja.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän viisi seurakuntaneuvostoa ja Keiteleen kirkkovaltuusto päättävät asiaa koskevan aloitteen tekemisestä maaliskuun 25. päivä. 

Kuulemistilaisuudet järjestetään ennen päätöksien tekemistä kaikilla kuudella paikkakunnalla, joiden seurakuntia yhdistyminen koskee; Iisalmen, Keiteleen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnissa.

  • Iisalmi tiistaina 4.2.2020 klo 17.00 Iisalmen seurakuntatalon yläsalissa
  • Varpaisjärvi keskiviikkona 5.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla
  • Pielavesi keskiviikkona 12.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla
  • Lapinlahti torstaina 13.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla
  • Keitele keskiviikkona 19.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla
  • Sonkajärvi torstaina 20.2.2020 klo 17.00 seurakuntatalolla, Sukevan liikekeskukselta kuljetus lähtee klo 16.15.

Tilaisuuksissa seurakuntalaisia on kuulemassa päätöksen tekeviä luottamushenkilöitä. Asiaa esittelevät Veto 3 –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja Arto Penttinen ja hallintojohtaja Katariina Bergbacka. 

Seurakuntalaisille ja asiasta kiinnostuneille on koottu hanketta koskevaa tietoa osoitteeseen ylasavonseurakunnat.fi/veto-3-hanke. Sivulta löytyy myös viestilomake, jolla voi lähettää ennakkoon oman kantansa, kysymyksiä ja kommentteja tilaisuuksissa käsiteltäväksi. 

Yhteinen Ylä-Savon seurakunta 

Yhden seurakunnan mallissa Ylä-Savon seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien alueelle muodostettaisiin yhteinen seurakunta, jossa olisi kolme alueseurakuntaparia; 1: Iisalmen alueseurakunta ja Sonkajärven alueseurakunta, 2: Lapinlahden alueseurakunta ja Varpaisjärven alueseurakunta; 3: Pielaveden alueseurakunta ja Keiteleen alueseurakunta. Parit on valittu maantieteellisen sijainnin mukaan.

Tavoitteena on säilyttää paikallisten seurakuntien identiteetti ominaispiirteineen, mahdollistaa tiiviimpi yhteistyö ja henkilöstön liikkuvuus alueseurakuntien välillä. Yhden seurakunnan malli selkeyttää päätöksentekoa, hallintoa ja johtamista, sekä vähentää kustannuksia ja päällekkäisiä tehtäviä viiden erillisen seurakunnan ja seurakuntayhtymän ylläpitämisessä. Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien päätöksentekojärjestelmä on monimutkainen ja raskas toiminnan kokoluokkaan suhteutettuna, erityisesti pienemmissä seurakunnissa. 

Kun päätös yhteisen seurakunnan perustamisesta on tehty, aloitetaan jatkohanke. Silloin suunnitellaan yhdessä henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa miten yhteinen seurakunta organisoidaan ja toiminta järjestetään käytännön tasolla.  

Talous ei ole kestävällä pohjalla 

Tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia lähes koko seurakuntayhtymän toiminnan ajan. Kustannuksia on leikattu, henkilöstöä on vähennetty mm. eläköitymisen kautta erityisesti yhtymän henkilöstä ja kiinteistökantaa on vähennetty. Tähän asti tehdyt toimet eivät kuitenkaan riitä vastaamaan nykyisiin tai tuleviin haasteisiin. Ylä-Savon seurakuntayhtymän alueen seurakunnissa jäsenmäärä on vähentynyt yhdeksän vuoden aikana noin 14 % ja kirkkohallituksen tekemän arvion mukaan jäsenmäärä tulee puolittumaan 20 vuoden jaksolla. Jäsenten maksamat kirkollisverot ovat seurakuntien merkittävin tulonlähde.  

Päätöksenteon vaiheet yhteisen seurakunnan perustamiseksi 

Päätöksenteko prosessiin kuuluu se, että seurakuntaneuvostot päättävät tehdä aloitteen seurakunnan lakkauttamisesta, jolloin seurakuntayhtymä purkautuu ja uusi yhteinen Ylä-Savon seurakunta voidaan perustaa. Seurakuntaneuvostojen ja Keiteleen kirkkovaltuuston luottamushenkilöt päättävät aloitteen tekemisestä maaliskuun 25. päivä. Jos yksikin näistä tekee aloitteen, asia etenee yhteisen kirkkoneuvoston ja –valtuuston käsittelyyn, jotka päättävät lausunnon antamisesta Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille. Tuomiokapituli voi pyytää halutessaan vielä seurakuntaneuvostoilta lausunnon asiasta, erityisesti jos seurakuntaneuvoston päätökset eivät ole yhteneviä. Asiasta päättää lopullisesti Kirkkohallitus. Mikäli yhteinen Ylä-Savon seurakunta päätetään perustaa, alkaa jatkohanke, jossa selvitetään, millä tapaa organisoituminen toteutetaan ja miten konkreettisesti toiminta järjestetään. Uusi seurakunta aloittaisi toimintansa 1.1.2022.  

Yhden seurakunnan mallin taustalla on halu löytää pitkälle kantavia ratkaisuja 


”Tappiolliset tilinpäätökset lähes koko seurakuntayhtymän kymmenvuotisen toiminnan ajan yhdistyy tässä ajassa melko synkkään jäsenkehitykseen. Haasteellinen tilanne ei helpotu odottelemalla, eikä keskimääräisillä ratkaisuilla, jotka olisi toki helpompi tehdä. Organisaatiomallin muuttamisella ei myöskään tähdätty tässä ja nyt kovinkaan helposti mitattaviin tulevaisuuden euromääräisiin kustannussäästöihin.  Tässä etsittiin aika lailla kokonaisvaltaisempaa ja pidemmälle tulevaisuuteen kantavaa ratkaisua. Veto 3 –hankkeessa lähdettiin tavoittelemaan parasta mahdollista seurakuntalaiselämää yhdessä luottamushenkilöiden ja henkilöstön kanssa. Nyt on tullut päätöksien aika ja seurakuntalaisia kutsutaan kertomaan näkemyksensä yhteisestä seurakunnasta. – Arto Penttinen, lääninrovasti, Veto 3 –hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, Pielaveden seurakunnan kirkkoherra, Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja. 

Perustietoa seurakunnista ja nykytilanteesta

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on perustettu vuonna 2011, jolloin viisi seurakuntaa (Iisalmi, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven) muodostivat liitoksen. Jäseniä seurakunnilla on yhteensä 30 396 (2019). Seurakuntien tulot ja omaisuus ovat olleet yhteisiä perustamisesta lähtien. Toimintakulut ovat vuositasolla noin 7,5 miljoonaa euroa. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa on yhteensä lähes 100 työntekijää, jotka jakautuvat seurakuntien hengellisen työn tekijöihin ja seurakuntayhtymän palvelualueilla toimiviin työntekijöihin. 

Seurakuntien perustehtävänä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnan hyväksi. Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö ja ystävyysseurakuntatoiminta.

Seurakuntayhtymän tehtävä on palvella jäsenseurakuntia ja luoda niille toimintaedellytykset huolehtimalla jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. Seurakuntayhtymän palvelualueita ovat hallinto- ja henkilöstö, taloushallinto, kiinteistöjen hoito, leirikeskus- ja ateriapalvelut, hautaustoimi, keskusrekisteripalvelut sekä viestintä. 

Seurakunnan toimintaa johtaa kirkkoherra yhdessä seurakuntaneuvostojen kanssa. Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylin päätösvalta on yhteisellä kirkkovaltuustolla. 


Julkaistut tiedotteet: 

Voit ladata selvityksen Ylä-Savon seurakuntayhtymän purkautumisesta ja yhden seurakunnan perustamisesta tästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Veto 3 -hanke infosivu: ylasavonseurakunnat.fi/veto-3-hanke

 

24.1.2020 16.10