Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksiä 1/2016 (16.2.2016)

22.2.2016 10.16


1. Iisalmen seurakunnan kirkollisten ilmoitusten julkaiseminen
Seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen Sanomien tarjouksen kirkollisten ilmoitusten ilmoitustilasta Iisalmen Sanomissa. Päätöksen mukaan kirkollisten ilmoitusten julkaisupäivä on torstai. Hinnat ovat seuraavat: pmm-hinta: 0.31 e + alv 24 % pmm (0.29 e + alv. 24% / pmm) ja ilmoitus sunnuntaisin: kastetut, kuulutetut ym., ilmoitus veloituksetta.
 
2. Iisalmen seurakunnan toimintakertomus vuodelta 2015
Seurakuntaneuvosto päätti Iisalmen seurakunnan seurakuntatyön (2.pääluokan) vuoden 2015 toimintakertomuksen hyväksymistä yhteisen kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle liitteen 1 mukaan. Toimintakertomuksen sisältö on esitetty tarkemmin linkissä http://www.iisalmenseurakunta.fi/poytakirjat.
 
3. Iisalmen seurakunnan maksullisten konserttien järjestämisen yleisperiaatteet
Seurakuntaneuvosto hyväksyi y maksullisten konserttien järjestämisen yleisperiaatteet liitteen 2 mukaan. Liitteen 2 on sisältö on esitetty tarkemmin linkissä http://www.iisalmenseurakunta.fi/poytakirjat.
 
4. Piispantarkastuksen tulosten loppuraportointi
Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa tiedoksi piispantarkastuksesta annettujen toimenpiteiden raportoinnin ja piispa Jari Jolkkosen vastauksen.
 
5. Yhteisen vapaaehtoistyön toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodeksi 2016
Seurakuntaneuvosto hyväksyi yhteisen vapaaehtoistyön toimintasuunnitelma vuodeksi 2016 liitteen 3 mukaan ja esittää sen hyväksymistä yhteiselle kirkkovaltuustolle. Liitteen 3 on sisältö on esitetty tarkemmin linkissä http://www.iisalmenseurakunta.fi/poytakirjat.
 
6. Lausunnon antaminen Iisalmen Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen rakennusten myynnistä ja tontin vuokrauksesta 
Seurakuntaneuvosto antoi yhteiselle kirkkoneuvostolle ja – kirkkovaltuustolle seuraavan laisen lausunnon Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen rakennusten myynnistä ja tontin vuokrauksesta. Iisalmen seurakuntaneuvosto esittää lausuntonaan yhteiselle kirkkoneuvostolle ja – valtuustolle sitä, että yhteinen kirkkovaltuusto asettaisi Iisalmen Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskuksen rakennukset ja tontin julkiseen myyntiin. Ns. Metsämökin rakennus ja tontti tulee säilyttää seurakuntayhtymän omistuksessa. Tärkeintä on, että rajalliset taloudelliset resurssit suunnataan seurakunnallisen toiminnan kehittämiseen, ei tarpeettomien kiinteistöjen ylläpitoon. Myyntiaikeista on tiedotettava riittävästi seurakuntayhtymän omissa tiedotuskanavissa ja välittäjän avulla.
 
Yhtymän tulee huolehtia, että tontin koko on sellainen, että se mahdollistaa Metsäpirtin kehittämisen uuden omistajan taholta. Iisalmen seurakuntaneuvosto toteaa myös, että Metsäpirtin kurssi- ja leirikeskukselle varattavan tontin läheisyydestä ei myydä tai muuten luovuteta tontteja, etteivät nämä toimenpiteet vaarantaisi Metsäpirtin leiri- ja kurssikeskuksen jatkokäyttöä ja tulevaisuuden jatkosuunnitelmia. Seurakuntaneuvosto edellyttää, että jäljelle jäävien seurakuntayhtymän omien leirikeskusten (mm. Iisaari) kehittämisistä laaditaan erillinen suunnitelma.

Lisätietoja, Iisalmen seurakunta, kirkkoherra Janne Bovellan puh. 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi