Uutiset

Uutislistaukseen

Marjoniemi myydään ja Metsäpirtin myynti siirtyy

24.2.2016 11.10

Pielaveden Marjoniemen leirikeskus myydään, mutta Iisalmen Metsäpirtin rakennusten ja määräalan myynnistä luovutaan tässä vaiheessa ja selvitetään asemakaavan laatimista alueelle. 


Seurakuntayhtymä on päättänyt vähentää leirikeskusten määrää viidestä kolmeen, koska toiminta voidaan järjestää kahdessa ympärivuotisessa leirikeskuksessa. Leirit on mahdollista järjestää keskitettyinä muutamassa yhteisessä, ympäri vuoden käytössä olevassa, leirikeskuksessa ja näin on toimittu vuoden verran. Tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen on järkevää, koska ylläpito- ja korjauskustannukset ovat suuria.  

Tiistaina 23.2. kokoontunut yhteinen kirkkovaltuusto päätti, että Pielaveden Marjoniemen leirikeskus myydään, yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaan, korkeimman tarjouksen antaneelle hintaan 131.150,00 euroa. Pielaveden seurakuntaneuvosto antoi lausuntonsa kiinteistöstä luopumisesta jo syksyllä 2014. Marjoniemen leirikeskus ei sovellu mm. talvikäyttöiseen leiritoimintaan, koska keittiötalossa ei ole lämmitystä.

Metsäpirtin myynti siirtyy

Seurakuntayhtymä on viime viikolla neuvotellut Iisalmen kaupungin kanssa Metsäpirtin alueesta käsitellen alueen tulevia käyttömahdollisuuksia. Iisalmen kaupunki toteaa, että alueelle tulisi laatia ensin asemakaava, jolloin eri toimintojen sijoittelu alueelle selviää. Nyt kun asemakaavaa alueella ei ole, ja alue sijaitsee asemakaavan lievealueella ja kulttuurihistoriallisesti tärkeällä alueella, kaikkeen rakentamiseen tarvitaan poikkeuslupa ja suunnittelutarveratkaisu (myös esim. uuden rakennuksen rakentaminen entisen tilalle, myös leirikeskuksen alueella). Uuden tiedon valossa yhteinen kirkkovaltuusto päätti, yhteisen kirkkoneuvoston esityksen mukaan, että Metsäpirtin rakennusten ja määräalan myynnistä luovutaan tässä vaiheessa ja käynnistetään alueen asemakaavoitus.


Maaliskuussa päätös seurakuntaliitoksesta

Yhteinen kirkkovaltuuston seminaarissa keskusteltiin myös Keiteleen, Tervon ja Vesannon seurakuntien mahdollisesta liittymisestä Ylä-Savon seurakuntayhtymään. Seurakuntayhtymä on tehnyt oman selvityksen liitoksen vaikutuksista seurakuntayhtymään. Lisäksi esillä oli myös kehittämiskonsultti Raimo Turusen selvitysraportti liitosehdotuksesta. Aiheesta keskusteltiin, hakien luottamushenkilöiden yhteistä linjaa mahdollisiin liitoksiin, mutta päätöksiä ei vielä tehty, vaan asia tulee viralliseen käsittelyyn maaliskuun kokouksessa.

Samana iltana kokoontunut yhteinen kirkkoneuvosto päätti julistaa haettavaksi seurakuntamestarin viran 1.10.2016 lukien. Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi myös työhyvinvointisuunnitelman 2016 yhteistyötoimikunnan esityksen mukaan.

Molempien kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi