Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston ja yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen 17.9.2020 päätöksiä

Seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuivat 17.9.2020 päättämään seurakuntien ja seurakuntayhtymän yhteisistä asioista.

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset-3.png

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston päätöksiä 17.9.2020 

Kirkollisvero pysyy 1,65 prosentissa 

Talouden vakavista haasteista huolimatta Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa ei nosteta kirkollisveroa, vaan pyritään noudattamaan erittäin tiukkaa ja vähennystavoitteet toteuttavaa taloudenhoitoa. Keiteleen seurakunta liittyy 1.1.2021 seurakuntayhtymään, jossa veroprosentti on kaikilla jäsenseurakunnilla yhteinen. Tämä tarkoittaa, että Keiteleen seurakunnan nykyinen veroprosentti 1,95% laskee 1,65 prosenttiin.  

Tuomiokapitulille esitetään aloitteiden jättämistä raukeamaan yhden yhteisen seurakunnan perustamisesta

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päätti antaa Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille lausunnon, jonka johtopäätös on, etteivät aloitteet yhden yhteisen seurakunnan perustamisesta johda toimenpiteisiin ja ettei eteneminen yhteistoiminnallisen kehittämishankkeen esittämällä tavalla ole mahdollista. 

Vain yksi kolmesta keväällä aloitteen tehneestä seurakunnasta oli päätöksessään yksimielinen. Kolme seurakuntaa jätti aloitteen tekemättä. Jos kolmesta aloitteen tehneestä muodostettaisiin Ylä-Savon seurakunta, jää kysymykseksi kolmen pienen seurakunnan ja seurakuntayhtymän tulevaisuus. 

Erityistoimenpiteitä vaativat tieto- ja asiakirjapyynnöt tulevat maksullisiksi

Maksu peritään jatkossa silloin, kun pyydettyä julkista tietoa tai asiakirjaa ei ole yksilöitävissä ja löydettävissä viranomaisen lain mukaisesti ylläpitämästä asiakirjarekisteristä asiakirjaluokittelun, asiakirjan tunnisteen avulla tai sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen hakutoimintojen avulla. Maksun suuruus on 60€ tunnilta ja kopioiden hinta 1€ kappaleelta. Yhteinen kirkkovaltuusto siirsi viranomaisen ratkaisuvallan tiedon tai asiakirjan antamisesta hallintojohtajalle. 

Kirkonkirjojenpidon kuluista hyväksyttiin 31 400 määrärahaylitys vuoden 2020 talousarvioon 

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi määrärahaylityksen yhteisen kirkkoneuvoston 17.9.2020 tekemän esityksen mukaisesti. 

Talousarvioimääräraha vuodelle 2020 ylittyy kirkonkirjojen digitoinnista ja niiden tarkistamisesta aiheutuneista kuluista. Kustannusten ylitys on syntynyt siitä, että digitoinnin toteuttanut toimija oli ilmoittanut digitoinnin olevan valmis jo vuoden 2019 loppuun mennessä. Tästä syystä vuoden 2020 talousarvioon ei varattu digitoinnista ja tarkastamisesta syntyviä kustannuksia. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterissä on tarkistettu jäsenseurakuntien digitoidut kirkonkirjat ja perhelehdet 1860 luvulta alkaen, aina vuoteen 2012 saakka. Projekti on ollut merkittävän suuri. Digitointi on valmistunut vasta nyt syksyllä 2020 ja viimeisiä aineistoja ollaan tarkistamassa. 

Digitoidut aineistot luovutetaan tarkistuksen jälkeen valtakunnalliseen KirDi –järjestelmään. Kirjuri Digi -järjestelmän avulla perunkirjoituksiin tarvittavat sukuselvitykset saadaan tehtyä valtakunnallisesti yhdessä paikassa. Tähän asti sukuselvitykset on tilattu erikseen jokaisesta seurakunnasta, jossa vainaja on ollut kirjoilla. Muutos on merkittävä Suomen kirkonkirjojen pidossa. 

Kirkonsalmen alueelta myytiin kaksi tonttia 

Yhteinen kirkkovaltuusto päätti myydä kaksi tonttia Kirkonsalmen alueelta yksityisille ostotarjousten perusteella. Tonttikaupat alistetaan vielä Kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Osoitteessa Kirkkotie 12 sijaitseva 1 128m2 kokoinen tontti päätettiin myydä 20 000 eurolla ostotarjouksen mukaisesti. Neliöhinnaksi muodostuu 17,7 €/m2. Osoitteessa Vanha Kirkkotie 10 sijaitseva 1 068 m2 kokoinen tontti päätettiin myydä 18 000 eurolla ostotarjouksen mukaisesti. Neliöhinnaksi muodostuu 16,9 €/m2. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymällä on ollut myynnissä Kirkonsalmen alueella kolme rakentamatonta asemakaava-alueella sijaitsevaa tonttia osoitteissa Vanha Kirkkotie 8-12. Pohjahinnaksi on asetettu 16/m2. Myymättä on vielä yksi 936 m2:n kokoinen tontti. 

 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä 17.9.2020 

Sonkajärven kirkkoherran virka esitetään täytettäväksi  

Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli päätti 15.8.2019 kokouksessaan olla julistamatta haettavaksi Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virkaa yhden vuoden ajaksi 15.8.2019–14.8.2020. Ennen kuin Kuopion hiippakunnan tuomiokapituli tekee uuden päätöksen Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran viran avaamisesta haettavaksi, se kuulee asiassa seurakuntaa ja seurakuntayhtymää. 

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaisesti perusteellisen arvion siitä toteutuvatko puuttumiskynnykset mahdollisesti toteutuvan seurakuntajaon ja hallinnollisien muutoksien sekä talouden osalta.  

Yhteinen kirkkoneuvosto esittää lausuntonaan, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka julistetaan vakinaisesti haettavaksi. Päätös syntyi äänin 8-2 yhden äänestäessä tyhjää. Hallintojohtajan alkuperäinen ehdotus oli, että Sonkajärven seurakunnan kirkkoherran virka olisi julistettu haettavaksi vain määräajaksi vuoden 2021 loppuun asti.  

Iisalmessa seurakunnassa avautuu haettavaksi diakonian virka  

Iisalmen seurakunnan diakoniaviranhaltija Merja Leinonen on irtisanoutunut virastaan niin, että viimeinen virassaolopäivä on 31.10.2020. Viran avaaminen haettavaksi edellyttää yhteisen kirkkoneuvoston lupaa, jonka se nyt myönsi. Viranhakuilmoitus julkaistaan verkossa KirkkoHR –palvelussa, jossa paikkaa voi hakea.  

Laukkalan hautausmaalla lähes 90 hautaa menettää hautaoikeuden hoitamattomuuden vuoksi  

Yhteinen kirkkoneuvosto julisti 90 haudan hautaoikeuden menetetyksi 17.9.2020 alkaen, koska hautojen hoito on olennaisesti laiminlyöty, eikä hautoja ole kunnostettu vuoden kestäneen kuulutusmenettelyn aikana (23.5.2019– 23.5.2020).  

Hautaoikeuden menetyksestä tulee ilmoitus hoitamattomille haudoille, hautausmaan ilmoitustaululle, Pielaveden seurakunnan verkkosivuille sekä Pielavesi-Keitele –lehteen.  

Hautapaikan haltijan on vietävä muistomerkit, rakennelmat tai muut esineet pois haudalta kuuden kuukauden kuluessa hautaoikeuden menettämisestä. Muussa tapauksessa ne siirtyvät seurakunnalle ilman vastiketta. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä mahdollistuu jatkossa etätyö työntehtävien mukaan.

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi etätyötä koskevan sopimuksen käyttöönoton. Yhteinen kirkkoneuvosto päätti ottaa Ylä-Savon seurakuntayhtymässä käyttöön etätyön niissä tehtävissä, jossa se on mahdollista. Etätyössä noudatetaan työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaa puitesopimusta ja laaditaan työntekijäkohtainen erillinen sopimus etätyöstä työntekijän kanssa.  

Sisäilmaongelmien käsittelyyn uusi ohjeistus käyttöön  

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi uuden ohjeistuksen sisäilmaongelmien käsittelyyn seurakuntayhtymässä ja seurakunnissa.  

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti: katariina.bergbacka@evl.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä.  

Pöytäkirjat löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.ylasavonseurakunnat.fi/paatoksentekoLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

18.9.2020 13.42