Uutiset

Uutislistaukseen

Seurakuntaneuvoston päätöksiä

31.12.2014 14.17

Iisalmen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksen päätöksiä tiistailta 4. marraskuuta  2014.
 

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelman. Sen tavoite on kutsua uusia vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan mukaan. Toinen tavoite on luoda uusi kanava entisten rinnalle vapaaehtoisten tavoittamiseksi. Vapaaehtoisille järjestetään perehdytystä ja yhteistä koulutusta, jotka tukevat ja auttavat vapaaehtoisena toimimisessa. Iisalmen seurakunta liittyy mukaan Suurella Sydämellä verkkopalveluun. Suurella Sydämellä on koko kirkon yhteinen, verkossa toimiva vapaaehtoisen auttamisen verkkopalvelu. Palvelun kautta voi sekä antaa, että pyytää apua. Palvelua ylläpitävät ev.lut. seurakuntien verkosto yhteistyökumppaneineen. Toimintaa on jo lähes neljälläkymmenellä paikkakunnalla.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi kolme lähettisopimusta. Uusiksi lähettikohteiksi päätettiin ottaa Jouni ja Jonna Haverinen sekä Kerttu Huttunen. Heidän lähettäjäjärjestönsä on Kansanlähetys (Pohjois-Savon piiri). Kolmas lähettisopimus solmittiin Kylväjän kanssa, jolla tuetaan Pirkko Saidin työtä.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi Iisalmen seurakunnan johtoryhmän toimintaohjeet. Muutosten myötä toiminnanohjausryhmän nimi muuttui johtoryhmäksi. Sen tehtävissä korostuu aikaisempaan nähden seurakuntatyön valmistelu ja suunnittelu.

Seurakuntaneuvosto hyväksyi seuraavat suunnitelmat: kolehtissuunnitelmat ajalle 5.10. – 31.12.2014, jumalanpalvelussuunnitelman ajalle 1.10.2014–31.1.2015 ja kehittämissuunnitelman vuodelle 2015. Seurakuntaneuvosto merkitsi saaneensa tiedoksi henkilökunnan lomat 1.10.2014.–30.4.2015.

Seurakuntaneuvosto antoi lausunnon Ylä-Savon seurakuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2015 – 2017, jossa se kiinnitti huomiota talousarvioraamiin ja talousarviomäärärahojen jakoperusteisiin yhtymän seurakuntien välillä.
Iisalmen seurakuntaneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto perustaisi määräajaksi 2.5.–30.9.2015 Iisalmen seurakuntaan 5. seurakuntapastorin viran. Ehdotuksen perusteluina ovat Iisalmen seurakunnan papiston toiminnan kausivaihtelu, joka johtuu lomakaudesta, rippikouluista ja muusta perusseurakuntatyöstä.

Seurakuntaneuvosto päätti myöntää diakonian merkin kauppias Harri Piipposelle.

(julkaistu 10.11.2014)