Uutiset

Uutislistaukseen

Iisalmen seurakuntaneuvoston päätöksiä 4/2016 (31.5.2016)

13.6.2016 08.18

Jumalanpalvelusten kehittäminen 
Seurakuntaneuvosto päätti, että jumalanpalveluksissa sananjumalapalveluksen ja messun rinnalla pidetään noin kaksi kertaa kuukaudessa ns. erilainen jumalanpalvelus esim. kansanlaulukirkko, Tuomas-messu tilkkutäkkimessu tai joku muu vastaava jumalanpalvelus. Tavoitteena on rikastuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämää ja saada seurakunnan toimintaan mukaan uusia osallistujia. Erilaiset jumalanpalvelukset toteutetaan työalojen, vastuuryhmien tai muiden yhteistyökumppanien kanssa. Myös jumalanpalvelusten kausisuunnittelua kehitetään. Jumalanpalvelusten toteuttajien keskuudessa tehdään osaamiskartoitus, jolla selvitetään osaaminen ja sen kehittämistarpeet. Erilaisista jumalanpalveluksista laaditaan painetut käsiohjelmat.

Seurakuntaneuvosto päätti, että jumalanpalvelukset pääsääntöisesti alkavat Pyhän Ristin kirkossa klo 10 ja Kustaa Aadolfin kirkossa klo 17. Alkamisajat muuttuvat siten, että nykyisin Pyhän Ristin jumalanpalvelukset alkavat klo 10 ja Kustaa Aadolfin kirkon klo 13. Saadun palautteen mukaan klo 13 alkamisaika on koettu huonoksi. Osa Kustaa Aadolfin kirkon kävijöistä on siirtynyt Pyhän Ristin kirkkoon. Tehdyn kyselyn mukaan klo 17 aika sopii paremmin kävijöiden päivärytmiin kuin klo 13. Jumalanpalvelusaikojen porrastamisella halutaan tarjota enemmän valinnan vapautta jumalanpalvelusten osallistumiseen. Uusimuotoinen porrastus aloitetaan 4.9.2016 alkaen.

Iisalmen seurakunnan jumalanpalvelus- ja kolehtisuunnitelmien hyväksymiset 
Seurakuntaneuvosto hyväksyi jumalanpalvelussuunnitelman kolehtilistat 1.6.–30.9.2015.

Lausunnon antaminen sairaalasielunhoitotyöstä tehdyn sopimuksen jatkamisesta Kuopion seurakuntayhtymän kanssa
Iisalmen seurakuntaneuvosto totesi lausunnossaan Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle, että Iisalmen seurakunta on valmis osallistumaan Kysissä tehtävän sairaalasielunhoidon kustannuksiin yhdessä muiden seurakuntien kanssa. Seurakuntaneuvosto ehdottaa, ettei sopimus olisi enää 5 vuotinen, kuten Kuopion seurakuntayhtymän on ehdottanut. Perusteena muutokselle on se, että jos Ylä-Savon seurakuntayhtymä sopii yhtymän jäsenseurakuntien puolesta Kuopion ehdottamalla tavalla, sopimus sitoo yhtymää ja sen seurakuntia seuraavat 6 vuotta. Aika on liian pitkä, koska terveydenhuollon järjestämistavat ja rakenteet ovat muuttumassa (Sote-uudistus). Epäselvää on tällä hetkellä, millaiset ovat sairaalasielunhoidon ja seurakuntien toimintamahdollisuudet tulevissa muutoksissa. Toinen tekijä on talouskysymykset. Seurakuntien taloudellinen tilanne voi muuttua lähivuosien aikana. Sen vuoksi ei ole eduksi sitoa taloudellisia voimavaroja pitkäaikaisiin sopimuksiin.  Seurakuntaneuvosto ehdottaa sopimusajaksi 3 vuotta. Lisäksi se esittää, että sopimusehtoihin kirjattaisiin irtisanomisaika esim. 6 kk. Sen perusteella sopimuksesta olisi mahdollista päästä irti, jos siihen on tarvetta.

Lähetyskirpun kehittämishankkeen ohjausryhmän asettaminen
Seurakuntaneuvosto asetti Lähetyskirpun kehittämishankkeeseen kolmijäsenisen ohjausryhmän. Sen tehtävänä on valmistella kehittämishankkeen raportti seurakuntaneuvostoa varten. Seurakuntaneuvosto valitsi ohjausryhmän jäseniksi lähetyssihteeri Menni Nousiaisen, Arja Jelekäisen ja luottamushenkilöistä Pertti Laajalahden. Nousiainen toimii ohjausryhmän kokoonkutsujana.

Diakonian ansiomerkin myöntäminen
Seurakuntaneuvosto päätti myöntää diakonian ansiomerkin Seppo Knuutiselle.

Kokouksen pöytäkirjan voit lukea täältä.

Lisätietoja kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi