Ristin juurella

PYHÄN RISTIN KIRKKO, IISALMI - KEVÄT 2018

Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy: "Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas."
Matt. 27: 37


 

Monet asuvat tänäkin päivänä kuoleman varjon maassa. Afganistanissa ei ole nähty rauhaa 70-luvun lopun jälkeen, toimien taistelukenttänä useille eri tahoille. Monessa maassa ihmisen perustarpeet jäävät täyttymättä, mikä voi johtaa epätoivoisiinkin keinoihin tienata elantonsa. Monessa maassa lapset joutuvat kasvamaan aikuisiksi liian nopeasti, pitäen huolta pienemmistä sisaruksista ja avioitumalla ja perustamalla omaa perhettä jo lapsena. Tasa-arvokysymykset maailmalla ovat aidosti syvemmät kuin meillä täällä kotimaassamme: ihminen saattaa syntyä osaansa, ja sukupuolesta tai kastista riippuen olet sidottu elämään osaa, joka sinulle on määrätty.

Jeesuksella oli kaksikin syytä lähteä Kapernaumiin. Kuullessaan Johanneksen vangitsemisesta, oli samalla alueella suurempi riski joutua itse pulaan, koska hänen tehtävänsä maan päällä ei ollut vielä täytetty. Jeesus oli Jumala, mutta samalla ihminen, sen tähden hänen täytyi ottaa huomioon myös nämä inhimilliset seikat. Toiseksi hän oli toteuttava yhtä näistä lukuisista profetioista, joita ennustettiin jo satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää. Nuo pohjoisen seudut, jotka toisen kuninkaiden kirjan mukaan olivat aikanaan langenneet Assyrian kuningaskunnan valtaan, ja kansaa oli myös väkisin joutunut lähtemään asuinseuduiltaan. Nämä asiat eivät ole vieraita tämän päivän maailmassakaan, kun omalta kotiseudulta joudutaan pakenemaan. Jeesuksen tehtävä ei jäänyt ainoastaan omiensa pariin, vaan ulottui kaikkien kansojen keskuuteen, etenkin niille, jotka asuivat kuoleman varjon maassa.

Olet valinnan edessä:

 

Lähdet etsimään kauppiasta: Etsi kartalta, kävele kohteeseen ja skannaa koodi Q4

Kävelet rantaan: Etsi kartalta, kävele kohteeseen ja skannaa koodi H3