Koronaohjeistus

Koronavirukseen varautuminen Iisalmen seurakunnan rippikouluissa

Iisalmen seurakunnan johtoryhmä on päättänyt, että kesällä 2020 ei järjestetä leiritoimintaa. Rippikoulujen leirijaksot järjestetään syyslomalla, mikäli korona-tilanne huomioiden se on turvallista.

Seuraava ohje on tehty leirejä varten, mutta tämän mukaan toimitaan soveltuvin osin myös muissa yhteisissä kokoontumisissa.

Koronavirus COVID-19 tilanteen vuoksi leiriolosuhteissa mahdollisten tartuntojen leviäminen on todennäköistä, mikäli leirin osallistuja tai henkilökuntaan kuuluva kantaa virusta. Koronaviruksen leviämiseen liittyvästä riskistä on tiedotettu koteihin. Vanhemmille ja huoltajille on painotettu, ettei sairaana voi osallistua leirille.

Leiriolosuhteissa turvavälien pitäminen on käytännössä hyvin vaikeaa. Tästä syystä erillisiä ohjeita mm. turvaväleihin, laulamiseen, leikkeihin, yhdessä oloon ja majoittumiseen ei ole tehty. Sen sijaan käsihygieniaan kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Leirin osallistujia ja henkilökuntaa ohjataan pesemään kädet saippualla yhteisiin tiloihin tultaessa ja niistä lähdettäessä. Majoitusrakennuksista ja muissa yhteisistä tiloista löytyy myös käsidesiä. Koronavirus ja huoli siihen sairastumisesta herättää monenlaisia, ristiriitaisia tunteita. Erilaisista tunteista ja huolista keskustellaan tilanteen mukaan yhdessä koko leirin kanssa tai henkilökohtaisista.

Jos leirillä osallistuja tai henkilökunta sairastuu, tulee ottaa yhteyttä kunnan terveysviranomaisiin, jotka arvioivat tilanteen ja antavat tarkempia ohjeita toimenpiteistä. Seurakunnan rippikouluvastaavat tai kirkkoherran valtuuttama henkilö on yhteydessä ennen leirien aloittamista leiripaikkakuntien terveysviranomaisiin. Paikallisilta terveysviranomaisilta pyydetään ohjeistusta, missä kaikissa leirillä ilmaantuvissa terveydenhoitoa vaativissa tilanteissa, erityisesti COVID-19 virukseen liittyviin oireisiin, tulee olla välittömästi yhteydessä paikalliseen terveydenhuoltoon.

[tähän toimintaperiaatteet, joita saadaan terveysviranomaisilta. ennen syksyn leirijaksoja]

Kesän kokoontumisiin liittyen kiinnitetään enemmän huomiota kosketuspintoihin ja wc tilojen siivoukseen. Tehostettu kosketuspintojen ja wc- tilojen siivous suoritetaan 2 kertaa päivässä eli aamulla ja noin 2 tunnin päästä toiminnan alkamisesta.

Jokaisen tulee huolehtia omasta hyvästä käsihygieniasta. Käsienpesu huolellisesti saippualla ja lämpimällä vedellä. Pelkkä käsidesin käyttö ei korvaa hyvää käsienpesua. Tiloissamme on myös käsidesit käytössä.

Toimintaan mukaan tulleita ohjeistaa siten, että ennen kuin tulevat opetus -tai kerhotiloihin, käyvät pesemässä kätensä huolellisesti.

Liitteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohje 14.5.2020

Kirkkohallituksen ohje ja infoa poikkeusolojen rippikouluista

Ota yhteyttä

seurakuntapastori
Iisalmen seurakunta
017 833 51
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi

Nuoriso- ja rippikoulutyön pappi

kirkkoherra
Iisalmen seurakunta
017 833 51
Ilvolankatu 14b
74100 Iisalmi