Uutiset

Uutislistaukseen

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 19.3.2024 kokoukseen

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee kokouksessa Kangaslammin hautausmaan toimintaa ja tilinpäätöstä vuodelta 2023.

Graafisessa kuvassa kuuden seurakunnan pääkirkkojen tornit ja puheenjohtajan nuija.

Asialistalla on mm.:

  • Hautausmaiden hoitosuunnitelman hyväksyminen
  • Kangaslammin hautausmaan toiminnan jatkaminen
  • Valituksen tekeminen Itä-Suomen Aluehallintoviraston päätöksestä
  • Ylä-Savon seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2023 
  • Rippikoulumaksun määrittäminen vuodelle 2025
  • Eräiden kiinteistöjen myynti
  • Siirtyminen sähköiseen arkistointiin
     

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 19.3.2024 (domus.evl.)

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

Iisalmen Kangaslammin hautausmaalle haettaneen uutta poikkeamislupaa — hautauksia jatketaan lupaprosessin aikana rajoitetusti

Yhteinen kirkkoneuvosto käsittelee 19.3.2024 Kangaslammin hautausmaan poikkeamislupaa ja hautausmaan käyttöä rajoitetusti. 

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto hylkäsi 31.10.2023 Kangaslammin hautausmaalle tehdyn hakemuksen poikkeamisluvasta, joka mahdollistaisi hautaustoiminnan pohjanvedenottoalueen suoja-alueella. Päätöksestä valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen ja pyydettiin Pohjois-Savon ELY:ltä ohjausta toimia tilanteessa lausuntopyynnöllä. ELY-keskus toimii vesilain mukaisena valvontaviranomaisena yhdessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa. 

ELY:n lausunnon pohjalta on päädytty tilanteeseen, jossa yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että tehdään kokonaan uusi poikkeamislupahakemus, valitus Vaasan hallinto-oikeuteen perutaan, pohjaveden seurannasta laaditaan suunnitelma ja hautauksia jatketaan vain rajoitetusti. Lisäksi esitetään laadittavaksi suunnitelma hautaustoiminnan lopettamiselle Kangaslammin hautausmaalla, mikäli poikkeamislupaa ei saataisi.  

Kangaslammin hautausmaalle ei myönnetä uusia hautapaikkoja ja syvähautauksesta luovutaan lupaprosessin ajaksi 

Yhteiselle kirkkoneuvostolle esitetään, että niin kauan kuin hautausmaatoiminnalla ei ole vesilain mukaista lupaa, hautaustoimintaa voidaan jatkaa vain rajoitetusti. Kangaslammin hautausmaalta ei luovuteta uusia hautapaikkoja, ennen kuin hautausmaan käyttöön on olemassa lainvoimainen lupa. Uudet hautapaikat luovutetaan Iisalmen Vanhalta hautausmaalta. Lisäksi esitetään, että siirtymäaikana niille, joilla on Kangaslammin hautausmaalla hautaoikeus, hautaukset toteutetaan normaalisyvyisinä arkkuhautauksina tai uurnahautauksina eli vainajat tuhkataan. Näin ollen siirtymäaikana ei käytetä syvähautauksia.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä yhteinen kirkkoneuvosto päättää hautaustoiminnasta. Yhteisen kirkkoneuvoston kokous pidetään 19.3.2024. 

Yhteisen kirkkoneuvoston esityslista 19.3.2024 (domus.evl.fi)Linkki avautuu uudessa välilehdessä  

Uutiset aiheesta 

10.11.2023 Iisalmen Kangaslammin hautausmaalla selvitetään lupaa toimia pohjavedenottamon suoja-alueellaLinkki avautuu uudessa välilehdessä (ylasavonseurakunnat.fi) 

Lisätietoja: hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

13.3.2024 15.20