Uutislistaukseen

Ylä-Savon yhteinen aluekeskusrekisteri aloittaa 1.6.2019

Yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto kokoontuivat 19.2.2019 päättämään mm. Ylä-Savon yhteisen aluekeskusrekisterin perustamisesta 1.6.2019 lukien.

Iisalmen srk uutinen kuva verkko_14_THUMB.png

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi, yhteisen kirkkoneuvoston ehdotuksen mukaan, että Ylä-Savon yhteinen aluekeskusrekisteri perustetaan 1.6.2019 lukien. Yhteistyösopimukseen mukaan liittyvät Keiteleen, Rautavaaran ja Vieremän seurakunnat. Käytännössä tämä tarkoittaa mukaan liittyvien seurakuntien kirkonkirjojen hoitamista keskitetysti Iisalmen palvelutoimisto ja keskusrekisterissä.

Kirkonkirjojenpidolla tarkoitetaan kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään liittyviä, jäsenistöön kohdistuvia kirjaamistehtäviä sekä väestötietolain seurakunnille velvoittamia tai sallimia viranomaistehtäviä. Näitä tehtäviä ovat kirkollisiin toimituksiin ja lapsen nimeen liittyvät rekisteröinnit, avioliiton esteiden tutkiminen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, jäsentietojen tarkastaminen ja korjaaminen, todistusten antaminen kirkonkirjoista sekä kirkonkirjojenpidon arkistointitehtävät.

Pöytäkirjat löytyvät verkosta: yhteinen kirkkoneuvosto ja yhteinen kirkkovaltuusto.

Lisätietoja,

Ylä-Savon seurakuntayhtymä, hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044 7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi

20.2.2019 07.14