Uutislistaukseen

Iisalmessa äänestysinnokkuus laski 10.11.2014

Iisalmen seurakunnan vaalit olivat aikaisempaa vuotta hieman hiljaisemmat. Uurnilla kävi yhteensä 1 866 ihmistä, joten äänestysprosentti oli 12,4. Aikaisemmin vaaleissa äänestysprosentti oli 15,5, joten äänestysaktiivisuus laski.

Ennakkoon Iisalmen seurakunnassa kävi äänestämässä 6,8 prosenttia äänioikeutetuista (7,3).  Nuoria äänestäjiä kävi uurnilla varsin hiljaisesti. Nuorten osuus kaikista äänestäjistä oli 2,6 prosenttia (11 kpl). Äänioikeutettuja nuoria eli 16- ja 17-vuotiaita oli näissä vaaleissa yhteensä 2,9 prosenttia (432 kpl).

"Kyllä meillä äänestysprosentti tosiaan laski hieman. Viime vaaleissa varsinainen vaalipäivä oli kaksipäiväinen, joten voi olla, että se vaikutti lopputulokseen. Saimme kuitenkin mukaan uusia kasvoja, joten se on hienoa", kertoo Iisalmen seurakunnan kirkkoherra Janne Bovellan.

Iisalmen seurakuntaneuvostoon valittiin 14 henkilöä ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon 19 henkilöä. Äänioikeutettuja vaaleissa oli yhteensä 15 073 (15 856).

Vaalien ääniharavat ja valitut

Iisalmessa seurakuntaneuvostoon eniten ääniä sai Pertti Laajalahti, joka sai yhteensä 198 ääntä. Seuraavina ääniharavoina toimivat Elina Siirola 194 äänellä sekä Pia Haikarainen 140 äänellä ja Raimo Katainen 89 äänellä.

Seurakuntaneuvostoon valittiin seuraavat henkilöt. Äänimäärä kerrottu suluissa. Jos valittu henkilö on uusi luottamushenkilö, niin äänimäärän edessä on U-kirjain.

Pertti Laajalahti (198)
Elina Siirola (194)
Pia Haikarainen (140)
Raimo Katainen (U 89)
Sirkku Muilu  (59)
Ari Timonen (57)
Tarja Roivainen (U 71)
Lilja Kellberg (54)
Matti Kinnunen (64)
Osmo Turkki (U 49)
Kaarina Korhonen (U 41)
Petri Karhu (U 50)
Juha-Pekka Lappalainen (54)
Jaakko Jääskeläinen (U 42)

Iisalmen seurakuntaneuvostoissa on seuraavat neljä vuotta miesenemmistö, kun naisia on 6 ja miehiä 8. Uusien luottamushenkilöiden keski-ikä seurakuntaneuvostossa on 58 vuotta. Uusia luottamushenkilöitä on mukana kuusi.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon valittiin seuraavat henkilöt. Eniten ääniä sai Pertti Laajalahti, joka sai yhteensä 238 ääntä. Seuraavina ääniharavoina toimivat Elina Siirola 189 äänellä sekä Niilo-Kustaa Malmivaara 112 äänellä ja Matti Kinnunen 72 äänellä. Kaikkien valittujen äänimäärät on kerrottu suluissa. Jos valittu henkilö on uusi luottamushenkilö, niin äänimäärän edessä on U-kirjain. Iisalmessa valtuustoon nousi yhteensä 10 uutta valtuutettua.

Pertti Laajalahti (238)
Elina Siirola (189)
Niilo-Kustaa Malmivaara (112)
Matti Kinnunen (72)
Olavi Oikarinen (66)
Tarja Roivainen (U 68)
Sirkku Muilu (65)
Lilja Kellberg (54)
Arto Kaikkonen (U 64)
Osmo Turkki (U 50)
Kaarina Korhonen (U 43)
Petri Karhu (U 52)
Juha-Pekka Lappalainen (50)
Jaakko Jääskeläinen (U 38)
Matti Notko (50)
Tiina Parviainen (U 36)
Ville Väisänen (U 35)
Terttu Kortelainen (U 40)
Leena Partanen (U 33)

Ylä-Savon seurakuntayhtymän kaikkien seurakuntien vaalitulokset on katsottavissa verkosta osoitteesta www.seurakuntavaalit.fi.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Janne Bovellan, 044 7335 200, janne.bovellan@evl.fi

(julkaistu 10.11.2014)

31.12.2014 14.18