Uutiset

Uutislistaukseen

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokouspäätöksiä 8.6.2021

9.6.2021 11.07

Sonkajärven seurakunnan seurakuntapastorin virka täytetään vakinaisesti

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto myönsi luvan täyttää Sonkajärven seurakunnan avoinna olevan seurakuntapastorin viran 1.8.2021 alkaen toistaiseksi. Sonkajärven seurakuntaneuvosto on kokouksessaan 26.5.2021 päättänyt esittää Kuopion hiippakunnan tuomiokapitulille, että virkaan valitaan pastori Anne Pulkka.

Anne Pulkka on toiminut Sonkajärven seurakunnan seurakuntapastorina sekä viime vuoden lokakuusta alkaen Sonkajärven vt. kirkkoherrana.

Vuoden 2022 talousarvioraamiin 1,0 prosentin kulujen vähennys

Yhteinen kirkkoneuvosto hyväksyi seurakuntayhtymän talousarvioraamin vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet vuosille 2022―2024.

Vuoden 2022 käyttötalouden talousarvioraamissa on laskennallinen 1,0 prosentin kulujen vähennys. Arvio tilikauden 2022 tuloksesta on raamin toimintakatteilla, verotuloarvioilla ja muilla tuloslaskelman erillä alijäämäinen noin 95 600 euroa.

Taloudellinen tilanne on koronapandemiasta huolimatta säilynyt hyvänä. Viime vuoden aikana kirkollisverojen osalta ei toteutunut merkittävää vähennystä. Verokertymän arvioidaan vuonna 2021 jatkuvan lievällä noin 0,4 prosentin kasvulla. Tulevina vuosinakin 2022-2024 verokertymä säilyisi melko vakaana, mutta lievästi vähentyen.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntarakenne on muutoksessa, kun vuoden 2021 alussa Keiteleen seurakunta liittyi yhtymään ja vuoden 2022 alussa Pielaveden ja Keiteleen seurakunnat liittyvät yhteen perustaen uuden Nilakan seurakunnan. Uuden perustettavan seurakunnan palkkamäärärahoja on vuoden 2022 talousarvioraamissa vähennetty Keiteleen seurakunnan päättyvien kirkkoherran ja kanttorin virkojen osalta noin 66 prosenttia.

Talousarvioraamiin on tehty lisäykset yleishallinnon kirkolliset vaalit –kohdalle 32 000 euroa vuoden 2022 seurakuntavaalien vuoksi, Iisalmen seurakunnan Pähee -hankkeelle 12 000 euroa hankkeen jatkuessa 31.8.2022 saakka ja hautaustoimen pääluokkaan Iisalmen hautausmaalle 75 000 euroa haudankaivun siirtyessä ulkoiseksi palveluksi. Lisäysten vuoksi käyttötalouden nettokustannukset vähenisivät yhteensä 0,3 prosenttia ja 17 545 euroa. Raamin kokonaissumma on 6 606 244 euroa

Suunnitelmavuoden 2023 osalta vähennystavoite on edelleen 1,0 prosenttia ja vuoden 2024 luvut ovat samansuuruiset kuin 2023. Suunnitelmavuosien osalta luvut eivät ole tässä vaiheessa sitovia.

Ylä-Savon seurakuntayhtymä myy puuta kesällä 2021 noin 171 000 eurolla

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakuntien alueilla tehdään sulan maan aikaan hakattavia ensiharvennuksia, harvennuksia ja päätehakkuita. Yhteensä puuta myydään noin 171 000 eurolla. Metsänhoitoyhdistys Savotta ry pyysi tarjouksia seurakuntayhtymän toimeksiannosta kesälle 2021.

Yhteinen kirkkoneuvosto päätti tehdä seuraavat puukaupat

  • Pielaveden avohakkuun, harvennuksen ja siemenpuuhakkuun Iisalmen Sahat Oy:lle hintaan 72 279,50 euroa. Leimikoista saatiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta.
  • Keiteleen avohakkuun Keitele Forest Oy:lle hintaan 44 360,90 euroa. Leimikoista saatiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta.
  • Keiteleen ensiharvennuksen Metsäliitto Osuuskunnalle hintaan 19 906,60 euroa. Leimikoista saatiin määräaikaan mennessä kuusi tarjousta.
  • Keiteleen avohakkuun Keitele Forest Oy:lle hintaan 34 657,20 euroa. Leimikoista saatiin määräaikaan mennessä neljä tarjousta.

Yhteisen kirkkoneuvoston 8.6.2021 kokouksen pöytäkirja (Linkistä avautuu pdf -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)Linkki avautuu uudessa välilehdessä