Taloudellinen tukeminen

Diakoniatyöltä on mahdollista hakea avustusta anomuksesta välttämättömiin elinkustannuksiin. Anomus tehdään aina yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa. Taloudelliset tukitoimet on tarkoitettu osaksi diakonia-asiakkaan kokonaisvaltaista tukea ja se on luonteeltaan tilapäistä.

Taloudellinen tuki toteutetaan pääsääntöisesti yhteistyössä niin sosiaalitoimen kuin muidenkin tarvittavien tahojen kanssa. Anomukseen tarvitaan tositteet tuloista ja menoista sekä sosiaalitoimen normilaskelma. Yhteistyö tapahtuu aina asiakkaan luvalla.

Avustaminen tapahtuu diakonisin perustein vaikean tilanteen ylipääsemiseksi ja on tarkoitettu kertaluontoisesti annettavaksi. Avustuksia ei voi saada käteisenä, vaan tuki toteutetaan joko maksamalla suoraan lasku tai ruokapankin avustuksina.

Talousongelmissa kannattaa ensin ottaa yhteyttä sosiaalitoimistoon. Voit ottaa yhteyttä myös kunnan velkaneuvojaan. Neuvonta on maksutonta.

Talousapua ja -neuvontaa